เช็คชื่อเหล่านักตบจากทั้ง 16 ทีม ที่จะร่วมบู๊เลกแรกของศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 ได้ที่นี่

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง 16 ทีม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 15 ฤดูกาล 2020

ประเภททีมชาย
แอร์ฟอร์ซ
2. ชาญชัย จงฟุ้งกลาง
3. กฤษฎา หงษ์เวียงจันทร์
4. ณัธพล นับแสน
6. ศราวุธ เอมภพ
8. ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์
9. ปิยะรัฐ ตุ้นทัพไทย
10. พิชิต มุ่งหมาย
11. อัจฉะริยะ ทองพูน
13. มาวิน มณีวงษ์ (C)
14. ธีรพล จันทระเสนา
15. เตมีร์ มูซา อูลู - TEMIR MUSA UULU (คีร์กีซสถาน)
16. กันตพัฒน์ คูณมี
17. มูฮัมหมัด วาซีม - MUHAMMAD WASEEM (ปากีสถาน)
18. พิษณุ หารคำตัน
19. ประสิทธิ์ พิลาดวง
21. สันติ สมสุข

ผู้จัดการทีม : นางประภากร เซคิกุจิ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก อนุชา ศรีสุข

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. จิรายุ รักษาแก้ว
2. ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์
3. อังเดร หลุยซ์ ฟรังซา - ANDRE LUIZ QUEIROZ FRANCA (บราซิล)
4. หลุยซ์ เฟลิปเป เปร็อตโต - LUIZ FELIPPE FERREIRA PEROTTO (บราซิล)
6. ชัยวัฒน์ ถุงคำ
8. สรนันต์ น่วมพารา
9. พิพัฒน์ จันทร์สุขศรี
10. กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ (C)
13. เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
14. จักรภพ แสงสี
17. อดิพงษ์ ผลภิญโญ
18. ภัทรพงศ์ ศรีพล
19. ภูวพล โสภาพล
20. สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ
22. ณัฐพงษ์ แคะนาค
24. ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
25. กฤษฎา นิลไสว

ผู้จัดการทีม : นายเดชา สุวลักษณ์
ผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี สมบูรณ์ นาคผึ่ง

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
2. คมสัน พูลสังข์
3. วันชัย ทัพวิเศษ (C)
4. จานิตา สุรัธ - Janitha Surath (ศรีลังกา)
6. พงษ์ศิริ สว่างศรี
7. ยุรนันท์ บัวแดง
8. ไอมัล ข่าน - Aimal Khan (ปากีสถาน)
9. นันทวุฒิ แตงกระโทก
10. อนุชา ปิ่นสุวรรณ
11. ธนโชติ ทองด้วง
12. กิตติพงษ์ สุขศาลา
13. จิรวัฒน์ ทำทอง
14. ธนภัทร เจริญสุข
15. จตุพล ดุจมยูร
16. จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
17. สราญจิต เจริญสุข
18. วุฒิชัย สุขศาลา
19. พงษ์พิสิทธิ์ ชาติต้องสู้
21. บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร

ผู้จัดการทีม : นายปรีชา มิตรสูงเนิน
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

วิสาขา
1. ชนาธิป จำปาเสน
2. ราชันย์ ประกอบปราณ
3. จักรพงศ์ ทองกลาง
4. เกียรติกูล ใจแสน
5. ศุภชัย ประจง
6. ศิวพล สุวรรณศรี
10. ภัทรภณ บัวพุด
11. ศิริเทพ พัศดุ
13. คงกะพัน ทองขาว
14. กฤษฎา สมคะเน (C)
15. มาร์ค เอสเปโฮ - Marck jesus Paguirigan espejo (ฟิลิปปินส์)
16. คาโย ฟาบิโอ โฮชา - Kaio Fabio Alves Rocha (บราซิล)
17. ชุติพงษ์ ศุกรโยธิน
18. วุฒิธพร อยู่คง
19. ธนาธิป กุลประกอบกิจ
20. หิรัญ แซ่กัง
21. สุทธิชัย คำมี
23. อัครเดช แก้ววรรณา

ผู้จัดการทีม : มร.คง ไคโด
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายสาริน ก้านเกตุ

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วีซี
1. ณัฐวุฒิ ศรีบุญ
2. ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
3. อมรเทพ คนหาญ (C)
4. อนุตร พรมจันทร์
6. พสิษฐ์ สุแก้ว
7. ณัฐพล กล้าหาญ
8. กิตติธัช นุวัตดี
9. ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
10. ชัชวาลย์ จันทร์ชื่น
11. ศิวดล สันหาธรรม
12. บุญชัย เชื้อตะวันงาม
13. ณัฐพล คำเบ้า
14. ชินาธิป แปงแก้ว
15. เหมราช เมืองซื่อ
16. ชยุตม์ คงเรือง
19. กิตติชัย สังเมียน
20. เอกวีร์ บางศรี
23. ธวัชชัย มีแก่น

ผู้จัดการทีม : พลอากาศตรี ฐากูร นาครทรรพ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก กำพล ศรีโพธิ์

เอเชีย จีเอส สมุทรสาคร 
1. ไดอิจิ ยานากาวะ - DAICHI YANAGAWA (ญี่ปุ่น)
2. คมศร ภาษี
3. อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
4. ศรีวิชัย มีระหงษ์
5. อดิเทพ แก้วพรม
7. นิวัตร อรศรี
8. พีรพรรณ สีเหลืองนอก
9. จักรกฤษณ์ จันทร์ไตร
10. อัศนพรรณ จันทจร
11. ชัยพิพัฒน์ บัวเกษ
12. ธนทัต ทวีรัตน์
13. พงษ์พัฒน์ แสงอุไร
14. กฤษณะ เล็กเพ่อ
18. สมเกียรติ สมบัติ (C)
19. สมทรง แก้วระวัง
20. ธนายุทธ ถมหนวด
22. คงกฤช เครืออินทร์
23. อิเคดะ ริวโนสุเกะ - RYUNOSUKE IKEDA (ญี่ปุ่น)

ผู้จัดการทีม : นายวรรษธรา ธรรมชูโต
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เจริญ จันทร์เจริญใจ

ปริ้นซ์ ไฟแนนซ์
1. สิทธิชัย โพชะกะ
2. มนตรี แหวนประดับ (C)
3. จักรแก้ว จูเชียร
4. เดชวัฒน์ แจ้งสว่าง
5. ธรรมภัทร์ อนันตกาล
6. ณัฐภัทร พรหมมณี
7. วิสกร โขนัง
8. ธนัสถ์ บำรุงภักดี
9. อมร คงบุญ
10. ธนภณ จุลเจิม
11. พิทักษ์ อู่สูงเนิน
12. อนุชัย ทองสิทธิ์
14. สุพพัต กันวิหค
15. วัฒนชัย ปานขุนรักษ์
16. ณัฐนนท์ อินเขียว
17. ซุน จันนะโร - Soun Channaro (กัมพูชา)
19. กิตตินนท์ นามขุนทด
20. เวสนา โวอึน - Veasna Voeurn (กัมพูชา)

ผู้จัดการทีม : นายเกรียงกมล ฐานะ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เจนวิทย์ โอชาอัมพวัน

เกาะกูดคาบาน่า
1. เตชิษฏ์ หาญพยอม
2. ประวิทย์ ระดาดาษ
3. พัฒนา ชัยชนะ
4. กิตติศักดิ์ สิงห์พรหม
6. อัมรินทร์ พรหมมหาราช
7. วัชเรศ ตาดี
8. พีระยุทธ เพ็ชรพูล
10. อดิกันต์ อรุณ
11. ชินพันธ์ นาชัยสิทธิ์
12. ภูวนันท์ สายกลาง
13. วรวิทย์ ฤทธิชัย
15. อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์
16. ฐากร ช่วยมี
17. จิรายุทธ สิงห์กล้า
19. ไชยา บาลคำมี
20. ยุทธนา ดีรักษา (C)
22. เกียรติศักดิ์ ชะนะดี
24. ธนากร สุวรรณศรี

ผู้จัดการทีม : นายกฤติเดช ประชานุกุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : อานนทภัทร เทียนสุวรรณ

ประเภททีมหญิง
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี

1. ยุพา สนิทกลาง
2. นกยูง เภาวะนะ
3. สิริมา มานะกิจ
4. อุสา ดาวเวิน
5. ปรียา หินดำ
6. กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง
7. วนัทดา ทองหนุน
8. รีเบ็คกา เพร์รี - Perry Rebecca (สหรัฐอเมริกา)
9. วณิชยา หล่วงทองหลาง
10. ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย
12. อนงค์พร พรหมรัด
14. เยาวลักษณ์ มหาอ้น (C)
15. วรรณนิษา อุดอิน
16. วิรวรรณ สัตยานุชิต
17. สตราชิมิรา ฟิลิโพวา - Simenova Strashimira (บัลแกเรีย)
18. อพินยา พันจุฬา
19. ชัชชุอร โมกศรี
20. สิริกร สิงห์สม

ผู้จัดการทีม : นายธวัชชัย ยืนยง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

เจนเนอราลี่ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
1. สุพัตรา ไพโรจน์
2. ปิยะนุช แป้นน้อย
3. วิภาวี ศรีทอง
4. ศศิวิมล แสงปาน
5. ปลื้มจิตร์ ถินขาว
7. พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
8. ฐิราวรรณ แสงอบ
9. สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
10. วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (C)
11. น้ำผึ้ง คำอาจ
14. ภัททิยา จวงจันทร์
15. วราภรณ์ ภูมิเจริญ
16. ปริญญา พานแก้ว
17. วัชรียา นวลแจ่ม
19. โสรยา พรมหล้า
20. ธนัชชา สุขสด
23. จาง เสี่ยวหยา - Xiaoya Zhang (จีน)
24. ซุนเจี๋ย - Jie Sun (จีน)

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

3BB นครนนท์
1. สุจิตรา โพธิ์สม
2. สิริกานดา วงค์โสภา
3. ฑิชาญา บุญเลิศ
4. ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
5. ลอเรนา อเล็กซานดรา ซูเลตา การ์เซีย - Lorena Alexandra  Zuleta Garcia (โคลอมเบีย)
6. กัตติกา แก้วพิน
7. ณฤมล ขานอัน (C)
8. วาสนา สว่างศรี
9. จิดาภา นาหัวหนอง
10. เสาวภา สู่สุข
11. อรอนงค์ ไสยศรี
12. พิมพิชยา ก๊กรัมย์
13. ฑิชากร บุญเลิศ
14. สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. แคโรลิเน ดีอัส โกดอย - DIAS GODOI CAROLINE (บราซิล)
16. ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
23. จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา

ผู้จัดการทีม : นางสาวปารวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง

ขอนแก่น สตาร์ วีซี
1. กรรณิกา สิทธิแพทย์
2. ฑิฆัมพร ช้างเขียว
3. พรพรรณ เกิดปราชญ์
4. ทัดดาว นึกแจ้ง
7. คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
8. พรทิพย์ แสนตรง
9. หทัยรัตน์ จารัตน์
10. นัชชานันท์ โมรา
11. อุไรรัตน์ เหลาแหลม
12. บุญญารัตน์ หอมสมทรัพย์
13. รุ่งฤทัย แสงสาคร
14. ชิตพร กำลังมาก
15. เอ็มอร พานุสิทธิ์
16. กรรณิการ์ ธิปะโชติ
17. สุนิตรา สีบาล
18. ไอรดา พลดร
21. สุรัสวดี บุญยืน
23. ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (C)

ผู้จัดการทีม : นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์

โปรเฟล็กซ์ วีซี
1. กุลธิดา หามนตรี
2. กัญญารัตน์ ชินทวัน
3. นัฐจิรา จันทร์เพ็งเพ็ญ
5. ศุภาวรรณ พรามเริก
7. นภัค วชราปิติคนางกุล
8. ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท (C)
9. ณัฐธิมา กุบแก้ว
11. สุจิวรรณ บุญช่วย
12. กุลภรณ์ แก้วรอดไว
13. พรพิมล คงกะพันธ์
14. ณิตญา แช่มช้อย
15. นิธิวรรณ มาเลิศ
17. ชลดา เกษรินทร์
18. ภัททิรา สุขโข
19. ชญานี แดงเมฆา
20. อารีรักษ์ อัมภรัตน์
22. ทัดดาว การวิทยี
25. เกวลิน สุวรรณวงศ์

ผู้จัดการทีม : นายสุมิตร โครานา
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายภัทรณัฐ ดีมา

โอพาร์ท 369 วีซี
1. อมิตฌญา ศรีเดช
2. ฐิตาภา ทองสีดี
3. ธาริณี ทิมแท้
4. ไพรินทร์ มะเสนัย
5. ธมลวรรณ บุญเรือง
6. รุจิราภรณ์ ภวันนา
7. ภิญญดา โต๊ะพ่อ
8. สิริยากร อุปดิษฐ์
9. สมสุดา หมายมั่น
10. อรสา พินิจดวง
12. ชมพูนุช จิตสบาย
13. ศศิธร พิมพา
14. นาตยา ฆังคัสสะ
16. กัญธิมา เอกปัชชา
17. อนิสา ยอดพินิจ
18. ประภัสสร กองอุดม
19. อริษา พรมนก (C)
20. สุนิสา กงซุย

ผู้จัดการทีม : นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายสุเทพ ทองศรี

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. ฉัตรสุดา นิละภา
3. พิมพ์พิลา หมึกขุนทด
6. อรอุมา สิทธิรักษ์ (C)
7. อลิสา เส้งเสน
8. เดือนเพ็ญ อารีเหลือ
9. จรัสพร บรรดาศักดิ์
11. ศศิภาพร จันทวิสูตร
13. ณัฏฐณิชา ใจแสน
14. เทียนา มารี ด็อคเคอรี - TIANA MARIE DOCKERY (สหรัฐอเมริกา)
15. มลิกา กันทอง
16. นริศรา แก้วมะ
17. กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
18. จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
19. พรรณภา จันทร์พุก
20. สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์
21. อำพร หญ้าผา

ผู้จัดการทีม : นางสาวอรวรรณ พานทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : วรรณา บัวแก้ว

อาร์เอสยู วีซี
1. ปิยะรัตน์ บุดดาวงศ์
2. ภคนันท์ วันเพ็ญ
3. จิราภา สอนสุภาพ
4. สมใจ สีมูลละ
5. ณัฐกานต์ เห็ดทอง
6. ชุติมณฑน์ สากร
7. สมัชญา ลังบุปผา
8. จิราพร รูปสม
10. กาญจนา กำเนิดบุญ
11. รุจิษยา กันสัตรู
13. กาญจนา กุไธสง
14. จิรนันท์ เกี้ยวเก้า
15. สุทินา พาสังข์
16. วริษา ยิ้มใย
17. ศิริพร ใจเด็ด
19. ภัทราทิพย์ แสนตระกูล (C)
22. ยุวลี โชคสมัย
25. จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์

ผู้จัดการทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก สุวัฒน์ จีรพันธ์