นักกีฬาเทควันโด ชุดซีเกมส์ 2019 เดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังกวาดไป 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 ทองแดง ศึกซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา16.45น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทัพนักกีฬา เทควันโด ทีมชาติไทย เดินทางกลับจากการสู้ศึกมหกรรมซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้สื่อข่าว เหล่าแฟนคลับและญาติพี่น้องของนักกีฬาเดินทางมาต้อนรับอย่างคับคั่ง

ธนฑิตย์ รักตะบุตร รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า " ผลงานของทีมเทควันโดไทย ถือว่ายอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าคาดหวัง 4 เหรียญทอง แต่สามารถทำได้ถึง 7 เหรียญทอง ก็ถือว่าเกินคาด ต้องขอชื่นชมในความเก่งของนักกีฬาและโค้ช และทีมงานของสมาคมฯทุกคน ทางสมาคมรู้สึกดีใจ ที่ได้นำพาความสุขมาให้พี่น้องชาวไทย ทั้งที่ตามไปเชียร์ที่สนามและติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ที่ประเทศไทย

สำหรับผลงานของนักเทควันโด ทีมชาติไทย กวาดไป 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 ทองแดง

7 เหรียญทอง

ประเภทเดี่ยว

46 กก.หญิง จุฬานันท์ ขันติกุลานนท์

49 กก.หญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

58 กก. ชาย รามณรงค์ เสวกวิหารี

63 กก. ชาย นฤพงษ์ เทพเสน

68 กก. ชาย หลักชัย ห้วยหงษ์ทอง

87 กก.+ ชาย ณัฐภัทร ตันตรามาตย์

ประเภทพุ่มเซ่ ทีมหญิง

อรนวีร์ ศรีสหกิจ/ เพ็ญกัญญา ไพศาลเกีรยติกุล/กชวรรณ ชมชื่น

3 เหรียญเงิน

ประเภทเดี่ยว

รุ่น 74 กก.ชาย

ณัฐวีร์ กล่อมพงษ์

พุ่มเซ่ประเภทเดี่ยว

ชายเดี่ยว ภัทรพงศ์ เซ่งเมือง

หญิงเดี่ยว อรนวีร์ ศรีสหกิจ

6 เหรียญทองแดง

ประเภทเดี่ยว

53 กก. หญิง พรรณนภา หาญสุจินต์

57 กก. หญิง วิภาวรรณ ศิริพรเพิ่มศักดิ์

62 กก. หญิง ธัญนิตถ์ ภูธนัตถ์วฤทร์

ประเภทพุ่มเซ่ คู่ผสม

ภัทรพงศ์ เซ่งเมือง / เพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล

พุ่มเซ่ ฟรีสไตล์ บุุคคลหญิง

ศกุนา เหล่าสูงเนิน

พุ่มเซ่ ฟรีสไตล์ ทีมผสม

ธัญสินี มุขดา

กชวรรณ ชมชื่น

พิชชามญชุ์ ลิ้มไพบูลย์

ธนภัทร บำเพ็ญธรรมนำสุข

ชวลิต โขพนะ