ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท แก่ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช

นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และ นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรี และคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท แก่ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา, เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ และเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ 
    
การมอบเงินบริจาคดังกล่าวทางโรงพยาบาลธนบุรีได้สมทบทุนร่วมด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลธนบุรี นอกจากนี้ก็เป็นการรวบรวมใบเสร็จทุกๆ ใบเสร็จจากผู้มาใช้บริการ จำนวน 42 บาท และใบเสร็จที่ไม่รับถุงยา จำนวน 4.20 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2562 เราจะดูแลกันอย่างนี้ตลอดไป...#เป็นห่วงนะ