สภามวยเอเชีย และสภามวยโลก มวยไทย จับมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย อบรมผู้ตัดสินกรรมการ พร้อมเตรียมออก ไลเซนส์ ใบอนุญาตรับรอง ทำหน้าที่ได้ทั่วโลก

ที่สำนักงานสภามวยแห่งเอเชีย (WBC Asia) และ สภามวยโลก มวยไทย (WBC Muaythai) มีการประชุม พร้อมลงทะเบียน กรรมผู้ตัดสิน ประจำปี 2562-2563 โดยมี รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อม นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพร “รักษาการ” ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ,“เสธ.จั๊ก” พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ และ ผู้ตัดสินอีกประมาณ 20 ท่าน เข้าร่วมงาน วาระสำคัญคือการทบทวนกติกา ระเบียบ และวิธีปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินในการแข่งขันของสภามวยแห่งเอเชีย และ สภามวยโลก มวยไทย เพื่อให้มีแนวทางดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ตามมติหลังจากผ่านพ้นงานประชุมใหญ่ ประจำปี ของสภามวยโลก (WBC) ที่ เมืองแคนคูน เม็กซิโก ไปเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสินเกิดผลประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศ

ในครั้งนี้ ทางการกีฬ่าแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพร “รักษาการ” ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย พร้อมสนับสนุนแนวทางสอดคล้องร่วมกัน โดยจะทำหนังสือรับรอง หรือ ไลเซ่นส์ จาก กกท. ให้แก่ กรรมการผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรม และสามารถนำไปใช้ทำหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกได้อีกด้วย จากนั้น “เสธ.จั๊ก” พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการฝ่ายบริหาร สภามวยแห่งเอเชีย ได้เผยถึง ความพร้อมเตรียมจัดงาน World Boxing Council MuayThai Convention ครั้งที่ 1 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2563 ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับนานาชาติ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในลำดับต่อไป

หลังจากนั้น พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธานใหญ่ สภามวยแห่งเอเชีย และ สภามวยโลก มวยไทย ได้กล่าวปิดงานประชุม โดยอวยพร กรรมการผู้ตัดสินทั้งหมดให้พึงระลึกถึงเกียรติยศ และการทำหน้าที่ด้วยยุติธรรมมีประสิทธิภาพ พร้อมขอบคุณความร่วมมือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะร่วมสร้างมาตรฐาน สนับสนุนกิจกรรมมวยโลกและมวยไทย ให้ดำเนินไปพร้อมๆกันอย่าง เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยอีกด้วย