สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ปรับกลยุทธ์ให้มีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อใช้ในห้วง63-67 เพื่อทวงความสำเร็จอีกครั้ง

ที่โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส กรุงเทพมหานคร พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีแผนการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและหน่วยต้นสังกัด ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ด้านการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้านขวัญกำลังใจของบุคลากรกีฬา และด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เผยว่า "ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำจึงต้องมีการปรับปรุงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความทันต่อสถานการณ์ ทางสมาคมจึงได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อนำไปพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อยอดไปสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมกีฬาว่ายน้ำและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาลในชุดนี้"

สำหรับการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส กรุงเทพมหานคร ส่วนความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ของทีมว่ายน้ำไทย จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน นี้