แสตมป์เซเว่น อีเลฟเว่น มูลค่า 2,900,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก จากโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง โดยโครงการนี้จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 สามารถรวมเงินที่บริจาคจากลูกค้าทั่วประเทศแล้วกว่า 71 ล้านบาท

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ชุมชนและสังคมต่อเนื่อง ล่าสุดนำเงินจากกิจกรรมโปรโมชั่นรายการแสตมป์ที่ลูกค้าทั่วประเทศร่วมทำบุญ บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ช่วยต่อชีวิตผ่าตัดลิ้นหัวใจให้กับผู้ป่วยเด็ก ล่าสุดมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กจัดงานขอบคุณผู้สนับสนุน 

โดย ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ให้การสนับสนุนด้วยการนำเงินบริจาคของลูกค้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศที่ร่วมทำบุญผ่านรายการ “แสตมป์เซเว่น อีเลฟเว่น ประจำปี 2561” จำนวน 2,900,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยเงินจำนวนดังกล่าวสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก จากโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดี โดยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน โดยมี นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนรับมอบ

ในทุกปีที่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดรายการแสตมป์ให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมแลกรับของพรีเมี่ยม หรือรายการสินค้าต่างๆ และลูกค้าสามารถนำแสตมป์นั้นๆ มาบริจาคด้วยการติดแสตมป์บนโปสเตอร์ในร้านสาขาทั่วประเทศเพื่อร่วมทำบุญในรูปแบบต่างๆ  

รายการแสตมป์ของ เซเว่น อีเลฟเว่น ได้จัดมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 12 รวมเงินที่บริจาคจากลูกค้าทั่วประเทศแล้วกว่า 71 ล้านบาท โดยบริษัทได้นำไปมอบให้กับโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ

          - สมทบทุนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กไทยได้กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่และเป็นอนาคตของ    ประเทศ กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
          - สมทบทุนโครงการบ้านพิงพักศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านม    เฉลิมพระเกียรติ
          - สบทบทุนการก่อสร้างโบสถ์กลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย   
 จ.พระนครศรีอยุธยา
          - สมทบทุนสร้างวิทยาลัยศาสนทายาท ในพระสังฆราชชูปถัมภ์ อ.ด่านช้าง จ.เลย
          - ร่วมสมทบทุนในโครงการรากแก้วแผ่นดิน วัดพระรามเก้า กาญจนภิเษก
          - สมทบทุนสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมเพื่อเยียวยาสังคม ณ เสถียรธรรมสถาน 

และอีกหลายๆ โครงการ เพื่อให้เงินบริจาคของลูกค้าทั่วประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคมตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค