ทีมฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เปิดตัวทีมงานโค้ชและนักกีฬา ชุดสู้ ศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9, 11, 13 และ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย

โดยทีมงานประกอบไปด้วย สุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการทีม, ชูชาติ เก้ากิตติ์ รองผู้อำนวยการทีม, ภูรี วัฒนศัพท์ ผู้จัดการทีม, สมศักดิ์ อุดมพรสิน ผู้ช่วยผู้จัดการทีม, อัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์ ผู้ควบคุมทีม, ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย หัวหน้าผู้ฝึกสอน, วรวุฒิ วังสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ธวัชชัย ทองฮวด ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, รักชาติ โพธิ์ล้อม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, สถาพร ระเบียบดี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ณรงค์ วิเศษศรี ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู, สราวุฒิ เต้าสุวรรณ์ ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู และ ทักษะ แก้วประจุ นักกายภาพ

ส่วนรายชื่อผู้เล่นมีดังนี้
หมายเลข 1 ชลสิทธิ์ ศูนย์ดำรงค์
หมายเลข 2 ทรงพล พลายเมือง
หมายเลข 3 เจนณรงค์ ลูกหยี
หมายเลข 4 ชยพัทร์ นิธิพัฒน์กุลกร
หมายเลข 5 ฉัตริน พาทีทิน
หมายเลข 6 พีรพัฒน์ อรรคเดชสกุล
หมายเลข 7 รชต เสาร์ขุนทด
หมายเลข 8 ภาสกร คุ้มธเรศ
หมายเลข 9 ปราชญ์ปรีชา เพ็ชร์ทอง
หมายเลข 10 พชร ชัยณรงค์
หมายเลข 11 ต้นตุลา อิทธิโชติกร
หมายเลข 12 ต่อลาภ ทองกระโทก
หมายเลข 13 ภราดร พัฒนะผล
หมายเลข 14 สรายุทร ทรวงดอน
หมายเลข 15 ศรัณย์ อยู่แก้ว
หมายเลข 16 พันธกานต์ คำจันดี
หมายเลข 17 เมธาสินธุ์ พจนา
หมายเลข 18 ศักดิ์พล นิชกรรม
หมายเลข 19 ทิเบต ไพรสนธิ์
หมายเลข 20 ธนาธร บุญส่ง
หมายเลข 21 กิตตินันท์ สุระบุตร
หมายเลข 22 อัมรินทร์ สุริยะชัย
หมายเลข 23 ชยธร ยอดญาติไทย
หมายเลข 24 มนตรี ปานดุก
หมายเลข 25 ธนภัทร ไชยแสน
หมายเลข 26 วัฎจักร ยุพานิช
หมายเลข 27 วาริส ชูทอง
หมายเลข 28 ธนวัฒน์ โรจน์จรุง
หมายเลข 29 ณัฐพล วงษ์พินิจ
หมายเลข 30 รัฐนันท์ อินทร์แป้น

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 “เราทำ ความดีด้วยหัวใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เจ้าภาพ), โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ มีดังนี้ วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ พบ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 16.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , วันจันทร์ที่ 11 พ.ย.62 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ เวลา 16.00 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,  วันพุธที่ 13 พ.ย.62 เวลา 13.00 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์  เวลา 16.00 น.โรงเรียนอัสสัมชัญ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และวันเสาร์ที่ 16 พ.ย.62 เวลา 13.00 น. ชิงอันดับที่ 3 เวลา 16.00 น. ชิงชนะเลิศ