สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุน

     นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบเพื่อขอบคุณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ให้การสนับสนุน สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักกีฬาคนพิการ ของไทย ด้วยดีตลอดมา โดยประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบหมายท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะผู้บริหารมาต้อนรับ