ม.รังสิต ผุดโมเดลจับมือ จ.ปทุมธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 47

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี คณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าหารือกับ จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47 "THE SUN GAMES" ซึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยในที่ประชุมประกอบด้วย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต, นางจันทบุรี หิมเวช อาจารย์ประจำสถาบันกีฬา ม.รังสิต และนายภัทรณัฐ ดีมา เลขานุการผู้ช่วยอธิการฝ่ายกีฬา 

หลังการประชุม ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จังหวัดปทุมธานีกับมหาวิทยาลัยรังสิตจะมาร่วมกันพัฒนากีฬาเพื่อประเทศชาติ จังหวัดปทุมธานีมีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะสนับสนุน และร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้  ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตกับจังหวัดปทุมธานีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน และเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดปทุมธานี  พัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ และจะเป็นโมเดลส่งต่อให้กับจังหวัดอื่นๆอีกต่อไป