ศึกวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า ได้แบ่งสายพร้อมวางโปรแกรมการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อย SMMTV ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ 17 ต.ค.

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (ปีที่ 30) ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการจับสลากแบ่งสาย พร้อมโปรแกรมการแข่งขันดังนี้

ประเภททีมชาย
สาย เอ.

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

สาย บี.
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

สาย ซี.
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 นนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

สาย ดี.
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี

ประเภททีมหญิง
สาย เอ.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

สาย บี.
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยธุยา

สาย ซี.
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

สาย ดี.
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนองค์การบริหาส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา

โปรแกรมการแข่งขัน
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (สนาม 1)
ประเภททีมชาย

สาย เอ.
08.00 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี  พบ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน

พิธีเปิดการแข่งขัน

สาย บี.
10.30 น. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ.เพชรบูรณ์ พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
สาย เอ.
11.45 น. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สาย บี.
13.00 น. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่
สาย ซี.
14.15 น. โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา พบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
15.30 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 นนทบุรี จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร
สาย ดี.
16.45 น. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ พบ โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น
18.00 น. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี

ประเภททีมหญิง
สวนสาธารณะหนองแค (สนาม 2)

สาย เอ.
08.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี
สาย บี.
10.30 น. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง พบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
11.45 น. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย พบ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยธุยา
สาย ซี.
13.00 น. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย
14.15 น. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี พบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
สาย ดี.
15.30 น. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร พบ โรงเรียนองค์การบริหาส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
16.45 น. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
สาย เอ.
18.00 น. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2562
ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (สนาม 1)
ประเภททีมหญิง

สาย ซี.
08.00 น. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
09.15 น. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย พบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
สาย ดี.
10.30 น. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร พบ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
11.45 น. โรงเรียนองค์การบริหาส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก พบ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
สาย เอ.
13.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา
สาย บี.
15.30 น. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง พบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
16.45 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ พบ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยธุยา

ประเภททีมชาย
สวนสาธารณะหนองแค (สนาม 2)

สาย ซี.
08.00 น. โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา พบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 นนทบุรี
09.15 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร
สาย ดี.
10.30 น. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
11.45 น. โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี
สาย เอ.
13.00 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี  พบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
14.15 น. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
สาย บี.
15.30 น. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ.เพชรบูรณ์
16.45 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (สนาม 1)
ประเภททีมชาย

สาย เอ.
08.00 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี  พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
09.15 น. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน พบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
สาย บี.
10.30 น. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
11.45 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ พบ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจ.เพชรบูรณ์
สาย ซี.
13.00 น. โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร
14.15 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ พบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 นนทบุรี จ.นนทบุรี
สาย ดี.
15.30 น. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ พบ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี
16.45 น. โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี

ประเภททีมหญิง
สวนสาธารณะหนองแค (สนาม 2)

สาย เอ.
08.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
09.15 น. โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา
สาย บี.
10.30 น. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง พบ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยธุยา
11.45 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ พบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
สาย ซี.
13.00 น. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
14.15 น. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย พบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
สาย ดี.
15.30 น. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร พบ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
16.45 น. โรงเรียนองค์การบริหาส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก พบ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

ติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทางช่อง SMMTV