ซีพี ออลล์ ร่วมกับ เอสซีจี และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ต่อยอดแคมเปญลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัวโครงการ "7 Go Green Recycled Plastic Road" เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนนนำร่อง สาขาสายไหม เป็นต้นแบบแห่งแรก

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า "โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road" เป็นโครงการที่จะช่วยจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับ เอสซีจีและ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการวางแผนและดำเนินโครงการฯ  เพื่อพัฒนาถนนจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบาย 7 GoGreen ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ลด และ เลิกใช้ ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องและสามารถหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้สังคม และประเทศชาติตามปณิธานอันมุ่งมั่นของ ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นแนวทางส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถ
นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ เทคนิคการสร้างถนน ซึ่งคัดแยกขยะพลาสติกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก นำมาผสมกับยางมะตอย เพื่อทำให้ถนนมีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง ทนการกัดเซาะของน้ำ ซึ่งเปิดใช้งานเป็นพื้นที่จอดรถร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อ แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล โดยเริ่มทดลอง 2 สาขา และจะดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

ด้าน นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President – Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทาง SCG Circular Way โดยเน้นให้เกิดการ ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น และทิ้งให้ถูก ซึ่งการนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำถนนแทนยางมะตอย ถือเป็นทางออกหนึ่งที่เอสซีจีและดาวได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ โดยพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำ หรือ นำกลับมารีไซเคิลได้หากมีการจัดเก็บกลับที่ดีก็จะช่วยลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ โดยการนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำถนน ถือเป็นการนำคุณสมบัติของพลาสติกที่ทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนมีความแข็งแรง และทนการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางมะตอยโดยเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการจะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นั้น ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งเอสซีจีพร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย”

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “เทคโนโลยีนี้เป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า ช่วยลดปริมาณพลาสติกที่จะต้องถูกทิ้งเป็นขยะและลดการหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ถนนที่สร้างจากการผสมขยะพลาสติกยังมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าการใช้ยางมะตอยตามปกติอีกด้วย” 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรที่มุ่งมั่น สนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่า จากแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียนหรือ Circular Economy ซึ่งนอกจากผลดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ช่วยพัฒนาชุมชน โดยการนำขยะพลาสติกกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 โดยจะพัฒนาและขยายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างถาวร และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน