STB Academy (สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย อคาเดมี่) บินเปิดคลีนิกฟุตบอลเพื่อเสริมทักษะให้โค้ชรวมถึงเด็กๆ ในประเทศลาว และสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างทั้ง 2 ชาติด้วย

สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย อคาเดมี่ (STB ACADEMY) โดยบริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด ผู้นำด้านการบริหารจัดการฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทย ได้นำทัพผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ นำโดย มร.โรนัลด์ โบร๊อตติ มร. เบอร์นาร์ด เฮียเมอร์ จากโครงการโกลเพลย์ประจำประเทศไทย ร่วมลัดฟ้าเพื่อร่วมโครงการพัฒนาทักษะโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชน ณ สนามฝึกซ้อม ภายในสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาว โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วน ภาคเช้า เป็นการอบรมทักษะการฝึกสอนให้แก่ผู้ฝึกสอนจากทีมลีกอาชีพและ Academy ที่ให้ความสนใจกว่า 20 คน และในภาคบ่าย เป็นการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 9-12 ปี กว่า 200 คน โดยแบ่งการฝึกซ้อมออกเป็นสถานีฐานและควบคุมการฝึกซ้อมโดยผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน เกียรติคุณ ชาติประเสิรฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาว ท่านวีเพ็ด สีหาจักร ประธานสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาว ท่านสมพู พงสา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา และคุณทวีวัฒน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการทั่วไป ประจำ สปป. ลาว ของกลุ่มบริษัท MGC-ASIA เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสปป.ลาว สหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาว โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท MGC-ASIA และสายการบินแอร์เอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนใน สปป .ลาว เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ทางด้านกีฬาฟุตบอลไปสู่ ระดับสากล และเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่าง ประเทศไทย และ สปป. ลาว

สำหรับโครงการต่อไปของ STB Academy คือการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมเป็นนักฟุตบอลในสังกัด โดยจะได้รับทุนการศึกษารวมไปถึงการฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างถูกวิธีจากโค้ชชาวเยอรมนี ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคม โดยจะมีการประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง