ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ สเปเชียล โอลิมปิคเอเชีย แปซิฟิค ยูนิฟายด์ แบดมินตัน (1st Special Olympics Asia Pacific Unified Badminton Championship 2019) เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย. 2562 ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์สเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิคยูนิฟายด์แบดมินตัน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ พร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 5 ภาคี กับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จํากัด และบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยมีประธานกรรมการบริหารสเปเชียลโอลิมปิคสากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) สปอนเซอร์หลัก ให้เกียรติร่วมงาน

นายไซม่อน โก๊ะ ประธานกรรมการบริหาร สเปเชียลโอลิมปิคสากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “สเปเชียล โอลิมปิคเป็นสหพันธ์กีฬาสากลที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้พิการทางสติปัญญาโดยใช้การกีฬาเป็นเครื่องมือ การจัดการแข่งขันรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสเปเชียลโอลิมปิคสากล และ สหพันธ์แบดมินตันโลก ในการเพิ่มโอกาสการแข่งขันกีฬาให้กับนักกีฬากลุ่มเป้าหมาย และ การร่วมเล่นกีฬากับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความพิการ ทั้งนี้ ได้เลือกประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพแรกของการจัดรายการนี้ เนื่องจาก สเปเชียล โอลิมปิคไทย มีผลงานโดดเด่นในการดำเนินงานทางกีฬา รวมถึงการขยายผลโครงการต่างๆอย่างดีตลอดช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมั่นใจว่า ประเทศไทยจะสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับระบบจัดการแข่งขันรายการนี้ต่อไปในอนาคต”

ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า “ประเทศไทยได้เริ่มนำกีฬาแบดมินตันมาฝึกสอนนักกีฬาพิเศษ 10 ปีที่แล้ว และที่ผ่านมาได้นำนักกีฬาแบดมินตันไปแข่งขันในกีฬาระดับโลกของสเปเชียลโอลิมปิคมา 2 ครั้งแล้ว สำหรับครั้งนี้ สมาคมฯได้ทำการคัดเลือกนักกีฬา จากการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทยในเดือนสิงหาคมและจะส่งนักกีฬาแบดมินตันคู่ยูนิฟายด์ รวมทั้งสิ้น 16 คน (ชาย 8 คน 8 หญิงคน) เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะนักกีฬาเหล่านี้จะทำการเก็บตัวฝึกซ้อมรวมกัน 2 สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคเป็นครั้งแรกนั้น สมาคมฯได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 4 องค์กร และสปอนเซอร์ จึงมีความรู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการจัดงานนี้ได้สำเร็จและสร้างความพึงพอใจให้กับนานาประเทศผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณ สเปเชียลโอลิมปิคสากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ ขอขอบพระคุณหน่วยงานพันธมิตร คือ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จํากัด และบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) พร้อมสปอนเซอร์หลัก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่ได้ยินดีให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน”

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “การแข่งขันชิงแชมป์สเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิคยูนิฟายด์แบดมินตัน นับเป็นโอกาสพิเศษที่ประเทศไทยจะช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่างสหพันธ์แบดมินตันโลก กับสเปเชียลโอลิมปิคสากล ในอันที่จะส่งเสริมการเล่นกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค อีกทั้งยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามยุทธศาสตร์ที่สามของสมาคมคือ Badminton for Everyone รวมถึงเป็นวิสัยทัศน์ของสหพันธ์แบดมินตันโลกด้วย ที่ต้องการให้แบดมินตันเป็นกีฬาชั้นนำของโลก และทุกคนรวมถึงผู้พิการทางสติปัญญาสามารถเข้าถึงได้”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเสริมว่า “จาก 12 แผนงานหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะยกระดับวงการกีฬาไทยให้เทียบเคียงกับระดับนานาชาติทั้งหมดนั้น หนึ่งในแผนงานเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬาให้กับผู้พิการโดยเฉพาะ ด้วยการส่งเสริมอย่างครบวงจร พัฒนาระบบให้บริการศูนย์ฝึกและสนามกีฬาให้รองรับนักกีฬาคนพิการ เพื่อจะสร้างโอกาสให้คนพิการได้เล่นกีฬาอย่างสะดวก และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางการกีฬา นอกจากนี้ การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เป็นเรื่องที่จำเป็น ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งนโยบายกีฬาของประเทศไทยนั้นมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลในอนาคต ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์สเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิคยูนิฟายด์แบดมินตันครั้งแรกนั้น จึงเป็นวาระที่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่ง เป็นประธานอาเซี่ยนในปีนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงมีความยินดีในการสนับสนุนงบประมาณและสนามแข่งขันของรายการนี้”

ทั้งนี้ สเปเชียลโอลิมปิค เป็นโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ จัดกิจกรรมในประเทศไทยกว่า 40 รายการตลอดทั้งปี สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์สเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิค ยูนิฟายด์แบดมินตันครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ประกอบด้วยทีมสเปเชียลโอลิมปิคจาก 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก้า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน มัลดีฟ และ ไทย โดยมีนักกีฬาพิเศษและคู่ยูนิฟายด์เข้าแข่งขันทั้งหมด 108 คน เป็น ชาย 29 คู่ และ หญิง 25 คู่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน 43 คน