ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับพนักงานเซเว่นฯ Sub Area บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท  จำกัด มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย จ. อุบลราชธานี

จากเหตุการณ์ อุทกภัย ครั้งใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด นายสดุดี อัศวินะกุล รองผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ร่วมมือกับ นายพสธร จงสุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด หนึ่งในบริษัท Sub Area ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคอีสาน ระดมทีมงานและพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น นำน้ำดื่มจำนวน 48,000 ขวด ปลากระป๋องจำนวนกว่า 15,000 กระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวนกว่า 5,400 แพ็ค ไปมอบให้กับชุมชน กระจายไปตามพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

เพราะสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้ยังคงวิกฤตและความต้องการน้ำดื่มสะอาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ้านดู่, ชุมชนห้วยวังนอง, ชุมชนบูรพา, ชุมชนวัดหลวง ชุมชนวัดโรมันคาทอลิก, ชุมชนเยาวเรศ, ชุมชนวัดกุดคูณ, ชุมชนบ้านท่าบ่อ, ชุมชนแจระแม, ชุมชนสวนสัตว์อุบล, ชุมชนทัพไท, ชุมชนหนองกินเพล โรงเรียนวารินชำราบ และสภ.วารินชำราบ ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยกว่า 2,000 ครัวเรือน (ประชากรกว่า 5,000 คน)

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสำนักปฏิบัติการ ซีพี ออลล์ ในพื้นที่ต่างๆ ภาคอีสาน  ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวนกว่า 8,000 ขวด พร้อมมอบไข่ไก่อีกจำนวนกว่า 8,000 ฟอง ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร เพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”