แถลงข่าวเปิดศึกการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP 2019 ครั้งที่ 13

ศ.ดร. จรินทร์ ธานีรัตน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ พร้อมด้วย อาจารย์อาคม สมุทรโคจร ประธาน จัดการแข่งขันฯ, คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา CHANG U-CHAMPION CUP 2019 ครั้งที่ 13 ณ ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การเสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ มีประชากรที่มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นตัวจักรสำคัญในการหมุนฟันเฟืองทางสังคมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ การส่งเสริมด้านการกีฬาของประเทศจึงถูกจัดเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งมีประชากรที่มีพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข และสิ่งเสพติด

จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้เกิดความร่วมมือจาก 16 สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ประกอบด้วย
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
4.มหาวิทยาลัยมหิดล
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
8.มหาวิทยาลัยศิลปากร
9.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
11.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
12.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
14.มหาวิทยาลัยธนบุรี
15.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สำหรับกำหนดการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562 โดยใช้สนามแข่งขันของทุกสถาบันที่เข้าร่วม
เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วม จะมีการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ จากทั้ง 16 สถาบัน ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาทั้งนี้นัดเปิดสนามแข่งขันวันแรก จะมีขึ้นในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา15.45 น. ณ สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วน คุณสมบัติและสิทธิของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนักกีฬาต้องเป็นนักศึกษาหรือนักศึกษาบัณฑิตที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา และจะต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2562 นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ในการแข่งขันจะมี 2 ระบบ คือ ระบบมินิลีก และระบบแชมป์เปี้ยนลีก

ระบบมินิลีก แบ่งเป็น 2 สาย แบ่งเป็น 2 สายๆละ 8 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด คู่ละ 1 ครั้ง ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในสาย เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันเป็นทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา

โดยระบบแชมป์เปี้ยนลีก จะนำเอาทีมอันดับที่ 1-4 รอบมินิลีกทั้งสองสายรวม 8 ทีม มาดำเนินการจัดการแข่งขัน โดยนำทีมที่ได้อันดับ 1 จากการแข่งขันรอบมินิลีกของทั้งสองสายจับสลากเป็นทีมวาง และจับสลากทีมที่ได้อันดับ 2-4 ของทั้งสองสายมาประกบคู่กัน ใช้วิธีแข่งขันแบบเหย้า-เยือน นับผลการแข่งขัน 2 นัดรวมกัน ทีมที่มีผลประตูมากกว่าได้ผ่านเข้ารอบ (Away Goal)

หากผลประตูเท่ากันกันให้ตัดสินด้วยการเตะจากจุดโทษ โดยไม่มีการต่อเวลาเพื่อหาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศ ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม จะแข่งขันแบบเดียวกันกับในรอบ 8 ทีม เพื่อหาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันนัดเดียว เพื่อหาทีมชนะเลิศ

สำหรับรางวัลต่างๆในการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลระบบมินิลีก ( 2 สาย)
ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ทีมอันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท
ทีมอันดับที่ 4 จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท
ทีมอันดับที่ 5–8 จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา รางวัลละ 10,000 บาท รวม 40,000 บาท  

รางวัลระบบแชมป์เปี้ยนลีก
ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท
รางวัลกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
ทีมชนะเลิศ จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลพิเศษนักกีฬา
- นักเตะยอดเยี่ยม ดาวซัลโว จะได้รับโล่พร้อมทุนการศึกษา รางวัลละ 10,000 บาท
- นักกีฬา Sportsmanship โดยจะพิจารณาจากการแข่งขันแต่ละนัด ได้รับทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะมอบทุนการศึกษาและถ้วยรางวัล ให้กับนักกีฬาที่ได้รับการโหวดมากที่สุดอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาในสถาบันได้มีส่วนร่วม โดยสถาบันที่มีกองเชียร์ตามเชียร์ทีมสถาบันเมื่อแข่งขันที่สนามของตัวเอง ได้มากสุดจะมีรางวัลพิเศษมอบให้ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีรางวัลทุนการศึกษาจากกิจกรรมต่างๆ รวมกว่า “ครึ่งล้านบาท”