ซีพี ออลล์ ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสและประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย นำผู้บริหาร พนักงาน พร้อมตัวแทน Mister & Miss Good Governance กว่า 120 คน ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ แสดงพลังอย่างเข้มแข็ง ในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อประกาศจุดยืนที่มุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา