อำเภอเมืองพะเยา แถลงการณ์จัดการแข่งขัน “กว๊านพะเยาไตรกีฬา” ครั้งที่ 1 เป็นการแข่งขันไตรกีฬาครั้งแรกของ จ.พะเยา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา, นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลง การจัดการแข่งขัน 

“กว๊านพะเยาไตรกีฬา” ครั้งที่ 1 

ที่บริเวณหน้าลานพญานาคกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงเป็นการเชิญชวนนักกีฬาจากทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมการแข่งขัน  และสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ประกอบกับภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชน ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการจัดการแข่งขันไตรกีฬาครั้งแรกของจังหวัด โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 600 คนรวมถึงคณะทำงานอีกจำนวน 200 คน

โดยการแข่งขันไตรกีฬา แบ่งออกเป็น 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ, ปั่นจักรยาน และวิ่ง โดยใช้สถานที่รอบๆ และบริเวณกว้านพะเยา เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น 1) บุคคลชาย 2) บุคคลหญิง 3)ประเภททีม

โดยแต่ละประเภท อันดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท อันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท อันดับที่ 3 ได้รับ เงินรางวัล 3,000 บาท อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 11 รางวัลรางวัลๆ ละ 1,000 บาท เท่ากันทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน

สำหรับเส้นทางการแข่งขัน

  1. ว่ายน้ำ จัดที่กว๊านพะเยา เริ่มปล่อยตัวบริเวณรูปปั้นพญานาค ลานข่าววัฒนธรรม และขึ้นฝั่งที่บริเวณ สามแยกร้านอาหารแสงจันทร์ รวมระยะทาง 750 เมตร 
  2. ปั่นจักรยาน ใช้สถานที่การแข่งขันบริเวณถนนรอบกว๊านพะเยาเริ่มปล่อยตัวที่ลานข่วงวัฒนธรรม และกลับมาสิ้นสุดที่ข่าววัฒนธรรม ระยะทางรวม 26 กิโลเมตร
  3. วิ่ง จะใช้สถานที่การแข่งขัน ถนนเลียบชายกว๊านพะเยา ปล่อยตัวที่ลานของวัฒนธรรม วิ่งวนสวนสุขภาพหลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา และเข้าสู่เส้นชัยที่ ข่วงวัฒนธรรม โดยจะวิ่งจำนวน 2 รอบ รวมระยะทางรวม 6 กิโลเมตร 

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา 0-5448-2317