ศาลทรัพย์สินทางปัญญา มีคำพิพากษาให้ "สยามสปอร์ต" เป็นฝ่ายชนะคดีฟ้องร้อง สมาคมฟุตบอลฯ ผิดสัญญาละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล โดยให้ สมาคมฟุตบอลฯ จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแก่ สยามสปอร์ต 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ได้อ่านคำพิพากษาในคดี ทป.79/2560 ที่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคต จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (จำเลยที่ 1) และพวก (จำเลยที่ 2-19) ได้แก่ กรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลฯ, และจำเลยที่ 20 ได้แก่ บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จำกัด ผิดสัญญาละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ทาง สยามสปอร์ต ได้รับการแต่งตั้งจาก สมาคมฟุตบอลฯ ในสมัย นายวรวีร์ มะกูดี เป็นนายกสมาคมฯ ให้เป็นผู้บริหารสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอล ภายใต้การจัดของสมาคมฟุตบอลฯ 2 สัญญา ตั้งแต่ปี 2556-2560 และ ปี 2561-2565 

แต่ต่อมา พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เข้ามารับตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การบริหารของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้บอกเลิกสัญญาการบริหารลิขสิทธิ์ถ่ายทอดที่ทาง สยามสปอร์ต ทำไว้กับ สมาคมฟุตบอลฯ โดยที่สัญญายังไม่สิ้นสุด และทาง สยามสปอร์ต เองก็ไม่ได้กระทำการใดๆอันเป็นที่ผิดสัญญาแก่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯเลย จึงได้ฟ้องร้องสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การบริหารของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และพวก รวมทั้งบริษัท ซีนีเพล็กซ์ จำกัด เป็นจำเลย ที่บอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ และต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ คือสยามสปอร์ต

โดยคำพิพากษาของศาล ระบุดั่งใจความนี้ว่า "จำเลยคือ สมาคมฟุตบอลฯ ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาโจทก์ คือสยามสปอร์ตโดยชอบด้วยกฎหมายได้ จึงให้ทางจำเลยต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับโจทก์เป็นเงิน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง โดยฟ้องวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่จำเลยที่หนึ่งจะชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน"

สำหรับคดีที่เกี่ยวพันกันที่ทาง บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (บริษัทในเครือทรูวิชั่นส์) ได้ฟ้องเรียกเงินค่าลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดจำนวนเงิน 240 ล้านบาท ที่ทางบริษัทฯได้จ่ายเงิน 240 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการถ่ายทอดสดงวดแรกแก่ทางสยามสปอร์ต และไม่ได้มีการดำเนินถ่ายทอดสด เพราะทาง สยามสปอร์ต ถูก สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ บอกเลิกสัญญานั้น ศาลได้มีคำพิพากษาให้ทาง สยามสปอร์ต ชำระเงิน 240 ล้านบาท คืนให้แก่ บริษัท ซีนีเพล็กซ์ จำกัด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จนกว่าโจทก์จะชำระครบถ้วน

หลังศาลอ่านคำพิพากษา ฝ่ายกฎหมายของสยามสปอร์ต ได้ออกมาเปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณทางผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับเรา ในการที่ถูกสมาคมฟุตบอลฯยกเลิกสัญญาจ่ายโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามทาง สยามสปอร์ต จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในประเด็นเงินค่าเสียหายที่ทางสมาคมฟุตบอลต้องจ่ายชดเชยกับเรา ซึ่งทางเรามองว่ามีความเสียหายมีมากกว่า 50 ล้านบาทต่อไป