"โปรเม"เอรียา จุฑานุกาล และ "โปรแจ๊ส"อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ผงาดคว้ารางวัลนักกอล์ฟอาชีพดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทย ในงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา(19 ส.ค. 62) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ประจำปี 2562 ที่ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมร่วมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ นักกีฬา บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในแวดวงการกีฬากอล์ฟ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมกันนั้นยังร่วมรับชมภาพยนตร์ “โปรเม อัจฉริยะ ต้องสร้าง”ในรอบพิเศษอีกด้วย

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

1 บุคลากรและผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟอาชีพ ชาย ได้แก่ คุณบุญชู เรืองกิจ, นักกีฬากอล์ฟอาชีพทรงคุณค่า หญิง ได้แก่ คุณวิรดา โกมุทบุตร

2 นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณอติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ , นักกีฬากอล์ฟอาชีพดีเด่น หญิง คุณเอรียา จุฑานุกาล

3 นักกีฬากอล์ฟอาชีพ Rookies ดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณสดมภ์ แก้วกาญจนา, นักกีฬากอล์ฟอาชีพ Rookies ดีเด่น หญิง คุณปภังกร ธวัชธนกิจ

4 ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ , ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟดีเด่น หญิง ได้แก่ คุณวรัสสุดา พิศุทธิ์สินธุ์

5 ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟดีเด่น ชาย ได้แก่ คุณป้อมเพชร สารพุทธิ, ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟดีเด่น หญิง
ได้แก่ คุณอารีย์ วงษ์ลือเกียรติ

6 ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น หน่วยงาน, องค์กร
- บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ทางด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า "ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ"

"โดยภาพยนต์ เรื่อง "โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง" ซึ่งกำลังฉายไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ได้ตอบโจทย์ สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ และการต่อยอดความสำเร็จจากกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ และมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ และนักกีฬาทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างโปรเม"

"กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้มีนักกีฬาอาชีพมากขึ้น ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา บุคลากร และผู้ให้การ สนับสนุนที่ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติครั้งนี้ และขอให้ทุกคนดำรงไว้ซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติต่อไป"

ขณะที่ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา บุคลากร และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในกีฬาอาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนและทุกภาคส่วน"

"เราต้องการยกระดับมาตรฐานกีฬาอาชีพของประเทศ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีทั้งการเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดี ตามวิสัยทัศน์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้สามารถสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานกีฬาเพื่อการอาชีพเป็นมิติใหม่สำหรับการกีฬา ของประเทศมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและได้รับการยอมรับมากขึ้นจากรายได้ที่นักกีฬา และบุคลากรอาชีพได้รับ มูลค่าทางการเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นทำให้นักกีฬาอาชีพของประเทศไทยมีมากขึ้นในหลายชนิด กีฬา อาทิ กีฬากอล์ฟ กีฬาฟุตบอล กีฬามอเตอร์สปอร์ต เป็นต้น"