เซเว่น อีเลฟเว่น ขยายเวลาสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถใช้เหรียญ All Member ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

          นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความสนใจใช้บริการแลกเหรียญ All Member เป็นจำนวนมากและไม่สามารถใช้เหรียญ All Member ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก เซเว่น อีเลฟเว่นจึงขอขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยลงทะเบียนได้ที่ Link : http://nav.cx/h33UFgE และ บริษัทฯ จะทำการคืนเหรียญภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียน