การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ควง มิสแกรนด์บุรีรัมย์ ปี 2562 เดินสายจัดกิจกรรม Road Show Moto GP กับการท่องเที่ยววิถีอีสาน ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้า จังซีลอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา  

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย "คุณแนน" รสริน พิศเพลิน มิสแกรนด์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 ร่วมเดินสายจัด “กิจกรรม Road Show Moto GP กับการท่องเที่ยววิถีอีสาน” เพื่อเป็นการโปรโมทการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี (Moto GP) ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์ชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า "นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบนานาชาติ โมโตจีพี (Moto GP) ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ กิจกรรม Road Show Moto GP กับการท่องเที่ยววิถีอีสาน ในหัวเมืองใหญ่ๆ จึงน่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นและสร้างการรับรู้ข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจที่จะเดินทางมาเที่ยว"

“เราทำงานเชิงรุกเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องราวของวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนกิจกรรมการแข่งขัน Moto GP ซึ่งปีที่ผ่านมาๆ มาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อมาชมการแข่งขัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการให้บริการ ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียงมูลค่ามหาศาล อีกทั้งยังสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสานอีกด้วย”

สำหรับ นิทรรศการ Moto GP กับการท่องเที่ยววิถีอีสาน  ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมจากไม้ตาล, ผ้าภูอัคนี จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวเม่า ผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม จำหน่ายสินค้าที่ระลึกจาก Mega castle Buriram Megastore และยังมีการจำหน่าย ลูกชิ้นหมูยืนกิน  การจัดนิทรรศการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ชมรมโรงแรมและที่พัก ชมรมมัคคุเทศก์ เป็นต้น

อนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรม “Road Show Moto GP กับการท่องเที่ยววิถีอีสาน” จำนวน 4 ครั้ง 4 ภาค 

-ครั้งที่ 1 กำหนดจัดที่ภาคใต้ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน (ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต

-ครั้งที่ 2 กำหนดจัดที่ภาคกลาง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร

-ครั้งที่ 3 กำหนดจัดที่ภาคอีสาน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น 

-ครั้งที่ 4 กำหนดจัดที่ภาคเหนือ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่