ช่อง7HD ประกาศงดจัดการแข่งขัน 2วัน เนื่องจากตรงกับวันสำคัญของประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือสนามมวยเวทีมาตรฐาน งดอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยในวันสำคัญของปี 2562 ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย เมื่อตรวจสอบแล้ววันสำคัญที่ต้องงดจัดการแข่งขัน 

ปรากฏว่าตรงกับการแข่งขันของสนามมวยช่อง 7 HD จำนวน 2 ครั้ง คือวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 และ อาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทางช่อง 7 HD จึงขอแจ้งให้ทราบว่าทั้ง 2 วันดังกล่าว งดรายการมวยไทยจ็ดสี