สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชวนสมัคร วิ่งฝ่าฝนไปปลูกป่าและช่วยสัตว์ป่ากับเราที่เขาใหญ่ ( Khao Yai Running in The Rain ) ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 14-15 ก.ย. รับสมัครแค่ 2,000 คน มี 2 ระยะ คือ 5 ก.ม. และ 12 ก.ม.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา  สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ นำโดย ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ได้จัดงานแถลงข่าว "วิ่งฝ่าฝนไปปลูกป่าและช่วยสัตว์ป่ากับเราที่เขาใหญ่" ( Khao Yai Running in The Rain ) วิ่งการกุศลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย. 62 ที่เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา 

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ พร้อมด้วย ครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , รุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา , ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน Thailand International Motor Expo , วิสุทธิ์ โลหิตนาวี ประธานที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เจ้าของไร่องุ่นกรานมอนเต้ มาตรฐานระดับโลก  , วันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ , ชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา , ดร.วิษณุ พลายานนท์ นายกสมาคมพัฒนาการท่องเที่ยวเขาใหญ่ , วิโรจน์ อรุณพันธุ์ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเขาใหญ่ , ฤทธิ์ชัย เก่งสูงเนิน ชมรมฮักเขาใหญ่ , ประเทือง ทองสะอาด ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง รวมถึง หัวหน้าโครงการ Bamboo Hero ร่วมแถลงข่าว 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน "วิ่งฝ่าฝนไปปลูกป่าและช่วยสัตว์ป่ากับเราที่เขาใหญ่" ( Khao Yai Running in The Rain ) วิ่งการกุศลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย. 62 คือการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในการหาทุนจัดาเครื่องมือช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บให้กับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และร่วมในโครงการปลูกไผ่หนามแนวรั้วมีชีวิตโดยรอบอุทยานฯ โดยที่เขาใหญ่ถือได้ว่ามีโอโซนอากาศบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลกอีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ด้วย 

ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมวิ่งฝ่าฝนไปปลูกป่าและช่วยสัตว์ป่ากับเราที่เขาใหญ่" ( Khao Yai Running in The Rain ) จะจัดกันที่วัดกุดคล้า ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-เส้นทางแนวกันไฟ) โดยระยะทางแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 12 กิโลเมตร กับ 5 กิโลเมตร 

อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่โดยรอบ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง-เขาใหญ่ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ ผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบฯ มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาร่วมกับการอนุรักษ์การอยู่ร่วมกันระหว่าง คน ป่า สัตว์ป่า และ สิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

"วิ่งฝ่าฝนไปปลูกป่าและช่วยสัตว์ป่ากับเราที่เขาใหญ่" ( Khao Yai Running in The Rain ) นอกจากจะช่วยเหลือสัตว์ป่าและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ยังรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 100 ราย อีกทั้งยังส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นรายบุคคล และ ครอบครัว ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ และเอกชนที่อยู่โดยรอบเขาใหญ่ 

สำหรับรางวัลผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จะมีเหรียญที่ระลึกแต่ละระยะ ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด เสื้อกีฬาได้รับทุกคนที่ลงทะเบียนสมัคร ของที่ระลึก สำหรับระยะ 12 กิโลเมตรที่เข้าจุดเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด จำนวน 100 ลำดับแรกแบ่งเป็นชาย 50 คน และ หญิง 50 คน ในส่วนของค่าสมัครระยะ 12 กิโลเมตร ราคา 600 บาท , ระยะ 5 กิโลเมตร ราคา 500 บาท หรือจะสมัครแบบวีไอพี ค่าสมัคร 1,500 บาท ได้ทั้ง 2 ระยะ สมัครได้ที่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่