ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน...ความห่วงใยมีให้เสมอ #เป็นห่วงนะ

          ครบรอบ 42 ปี #โรงพยาบาลธนบุรี มีการปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาล พร้อมการตกแต่งภายในที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ยังพร้อมดูแลคุณอยู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป! ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน...ความห่วงใยมีให้เสมอ #เป็นห่วงนะ