สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 30  ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 30  ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการนี้เพื่อสร้างความผูกพันเรียนรู้ที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยรวมไปถึงการเล่นฟุตบอลแบบถูกวิธีจากวิทยากรลูกหนังอดีตทีมชาติไทย อีกทั้งยังส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสเดินตามแรงบันดาลใจในเส้นทางฟุตบอลที่รัก

โดยในการจัดโครงการครั้งนี้มีการบรรยายประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมให้ความรู้นำโดย น.ต.สมชาย ปูผ้า , อ.วุฒิวัฒน์ แดงเสมอเกียรติ และ  อ.ชัยรัตน์ สิทธิกุล เปิดคลินิกฝึกสอนทักษะและเทคนิคฟุตบอลขั้นพื้นฐานและมอบอุปกรณ์กีฬาและชุดแข่งขัน แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 100 ราย 4 สถานศึกษา ประกอบไปด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย, โรงเรียนบ้านบางใหญ่, โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญและ  โรงเรียนบ้านจันลา จำนวน  ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา – สปป.ลาว.

นอกจากโครงการ สร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ที่จัดขึ้นในทุกๆปีแล้ว ดร.วิชิต  แย้มบุญเรือง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมอบรางวัลผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2561 แก่สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรวมไปถึงบำรุงดูแลสิ่งต่างๆในพิพิธภัณฑ์ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของฟุตบอลไทย และมอบโล่รางวัล พลตรี สำเริง ไชยยงค์ ประจำปี 2562 แก่นายสมพงศ์ แก้วหยก และนางสาว ธิดารัตน์ วิวาสุขุ พร้อมทุนสนับสนุนท่านละ 250,000  บาท