"เขตประเวศ" ชวนร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “เขตประเวศ มินิมาราธอน” ในวันที่ 7 ก.ค.นี้ โดยรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนนำไปจัดซื้อเครืองมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร

นายวิเชียร เทียนเล็ก ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ พร้อมด้วย นายธนะสิทธิ์​ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ และนายปิติ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด  ร่วมแถลงข่าวการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “เขตประเวศ มินิมาราธอน” เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 ที่ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ (ภาคประชาชน) บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด และสำนักงานเขตประเวศ กำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ การกุศล เขตประเวศ มินิมาราธอน ในวันที่ 7 ก.ค. 62  ที่ สวนหลวง ร.9 และบึงหนองบอน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียที่พระราชทานต่อประชาต่อประเทศชาติเสมอมาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นอกจากนี้เพื่อนำเงินรายได้หลังจากการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนนำไปจัดซื้อเครืองมือการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหนคร และนำไปปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน 9 แห่งในชุมชน และนำเงินเข้าสมทบ “กองทุนพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ” เพื่อกิจรรมสาธารณะประโยชน์ ของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ

ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม., เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. สถานที่รับสมัครและชำระค่าสมัคร เริ่มรับสมัคร 13 พฤษภาคม 2562 แบบออนไลน์ www.lemonpass.com แบบวอร์คอิน สมัครได้ที่บริเวณชั้น 1 (บีเอฟซี) สำนักงานเขตประเวศ ต้งแต่เวลา 09.30-06.00 น. วันจันทร์- วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 เขตประเวศ (ผู้ประสานงาน) เบอร์โทร 02-328-7428 ต่อ 6386-6387 เวปไซต์เขตประเวศ www.bankok.go.th/prawet หรือเฟชบุค สำนักเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร