ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ร่วมหนุน ม.รังสิต จัดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47

ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ถึงความพร้อมในการใช้พื้นที่ภายในศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Game”

ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา กล่าวว่า " มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมจัด 41 ชนิดกีฬา โดยทางสมาคมกีฬาต่างๆ ให้ความร่วมมือในการช่วยนำกรรมการมาร่วมตัดสิน ซึ่งมี 10 ชนิดกีฬาบังคับที่มหาวิทยาลัยรังสิตต้องดูแลเอง ในส่วนของสนามหลักๆ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันจะมีสนามที่ ม.รังสิต และได้ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ช่วยสนับสนุนสถานที่ในการจัดกีฬาในร่ม ได้แก่ เชียร์ลีดดิ้ง ฟุตซอล แบดมินตัน บาส 3 คน และเทเบิลเทนนิส "

"โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์กับมหาวิทยาลัยรังสิตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชน ณ “ศูนย์รวมการใช้ชีวิต” ที่ตอบโจทย์คนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าสำหรับซื้อสินค้าอย่างเดียว แต่เป็น Lifestyle Center ที่คนทุกวัยมาใช้ชีวิตได้ทุกวันหรือจะเรียกว่าเป็นแลนมาร์คของกรุงเทพตอนเหนือและยังรายล้อมด้วยสถาบันการศึกษาระดับมัธยม-อุดมศึกษากว่า 20 สถาบัน "