ส.อ.ปิยะ จิตรสง่า เบ่งกล้ามโชว์หุ่นเข้าตากรรมการจนเข้าป้ายแชมป์แอธเลติคฟิสิคโอเพ่นในศึกเพาะกายมทร.ธัญญบุรี  

การแข่งขันกีฬาเพาะกาย "Rmutt Muscle & Physique Championships 2019" เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2562 ที่อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ เเก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมด้วยอาจารย์ธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมเปิดการแข่งขัน

ไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ประเภทโอเพ่น แอธเลติคฟิสิคโอเพ่น อันดับ 1 ส.อ.ปิยะ จิตรสง่า, อันดับ 2 รัตตันดีปซิงห์ สัจจเดท, อันดับ 3 ศิริไชย ดาวไทยสง, อันดับ 4 เศวตโชติ กีรติศักดาวงศ์, อันดับ 5 ชาญชัญ กองมูล, สปอร์ตฟิสิคชายโอเพ่น อันดับ 1 ณธีพัฒน์ เปี่ยมคุโณดม, อันดับ 2 ชมาวิชญ์ ดวงมูลลี , อันดับ 3 ถิรวุฒิ มีพงษ์, อันดับ 4 ชวินธร เทพวงษ์, อันดับ 5 สาริน ช่วยบำรุง ,โมเดลฟิสิคหญิง อันดับ 1 อชิรญา แบ่งเสน, อันดับ 2 ชนัญชิดา หลู, อันดับ 3 ถิรดา ค้าขึ้น, อันดับ4 ณัฎฐ์ณัชชา ทองสรวง, อันดับ5 กัลชิญา สาริคาร 

สำหรับผลการแข่งขันแอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. กลุ่มนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 28 ปี อันดับ 1  เลอศักย์ บุญศิริโรจน์, อันดับ 2 ปิยะ พึ่งนุสน อันดับ 3 กัมพล ดอนหัวรอ อันดับ 4 ภาธร เสริมทรัพย์ ,แอธเลติคฟิสิคชายความสูงเกิน 170 ซม. กลุ่มนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 28 ปี  อันดับ 1 ธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนกิจ, อันดับ 2 อติชาต มะรโชติสกุล, อันดับ 3 ณัฐพล หนูมาทวงศ์ , อันดับ 4 พงศกร หล่อภัทรพงศ์, อันดับ 5 พงศ์พิพัฒน์ เพชรทอง ,สปอร์ตฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 170 ซม.  กลุ่มนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 28 ปี  อันดับ 1 อัศวฤทธิ์​ นิมิตสัจจะ , อันดับ 2 ญาณภคิน รัตนารามิก , อันดับ  3 ภานุพงศ์ ชัยหมก, อันดับ 4 สรสิช นามเทพ , อันดับ 5 พงศ์ภัค พวงสั้น ,สปอร์ตฟิสิคชายความสูงไม่เกิน 175 ซม. กลุ่มนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 28 ปี  อันดับ 1 นิพพิชญ์ ละครชาตรี, อันดับ 2 โกวิท วีรกิจมหานนท์, อันดับ 3 ภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์, อันดับ 4 ศรุต ฐิติปุญญา,สปอร์ตฟิสิคชายความสูงเกิน 175 ซม.กลุ่มนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 28 ปี อันดับ 1 ณัฐพล กวนเมืองใต้, อันดับ 2 ธนัทกฤศฎ์ สุดยอด, อันดับ 3 ณัฐพล แก้วโต, อันดับ 4 ธนาคม เมืองขวา, โมเดลฟิสิคหญิงโอเพ่น กลุ่มนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 28 ปี อันดับ 1 มัณฑนา เก๋วัน, อันดับ 2 สุกัญญา เจริญธนกิจกุล, อันดับ 3 กนกพร ดวงจันทร์, อันดับ 4 อธีน่า ฟิโอน่า ซิมเม็น, อันดับ5 ศิธารณรัตน์ วารีรัตน์

ด้าน ธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ เป้นการจัด กีฬาเพาะกายครั้งเเรกของ ราชมงคลธัญบุรี เพื่อมุ่งนี้พีฒนาเเละส่วเสริมด้านการกีฬาเพาะกายในส่วนของนักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดสู่นักกีฬามาหาวิทยาลัย เเละนานาชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาซึ่งในรายการนี้ ทางมหาวิทยาลัย มอบสิทธิ์ สำหรับคนที่ชนะะเลิศลำดับที่ 1 ในทุกรุ่นการเเข่งขัน กลุ่มของนักเรียนนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัย ยินดีให้สิทธิ์ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ในส่วนของโควตต้านักกีฬา ได้ทันที  เพื่อเป็นการสร้างนักกีฬาของทางมหาวิทยาลัย และเพื่อการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ของกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไปด้วย