การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass

          การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass สำหรับการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของพันธมิตรทั้ง 15 ราย คือ

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    
 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    
 5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)    
 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    
 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)    
 8. ธนาคารออมสิน    
 9. จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ     
 10. จุดให้บริการ Tesco Lotus ทั่วประเทศ     
 11. การเติมเงินผ่าน แอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet     
 12. การเติมเงินด้วยบัตรเครดิต Master Card ผ่าน แอพพลิเคชั่น easyBills    
 13. การเติมเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระ CenPay     
 14. การเติมเงินผ่านช่องทาง mPay Wallet เเละ จุดรับชำระ mPay Station     
 15. การเติมเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บิ๊กซี