เช็คสายการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนทัวร์ เอสโคล่า-สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 20 จ.สงขลา

 

การแข่งขัน SMM 2019 วอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนทัวร์ เอสโคล่า-สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 20 จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2562 ได้มีการแบ่งสายการแข่งขันรอบแรก สำหรับนักกีฬาอยู่ในสายต่างๆดังนี้ 

ประเภททีมชาย 
เศรษฐวรรษ เพชรสวัสดิ์ / สุรินทร์ จงกลาง (ไทย 1 ) 
ณัฐนนท์ อินทร์เขียว / บัลลือ นาคประคอง (ไทย 2 )
อดิศร เขวาลำธาร / ณรงค์เดช กางกรณ์ (ไทย 3) 

กลุ่ม เอ.
เศรษฐวรรษ เพชรสวัสดิ์ / สุรินทร์ จงกลาง (ไทย 1), นิวซีแลนด์ 1, กาตาร์ 1
กลุ่ม อี.
อดิศร เขวาลำธาร / ณรงค์เดช กางกรณ์ (ไทย 3), อิหร่าน 1, นิวซีแลนด์ 2, 
กลุ่ม เฮช. 
ณัฐนนท์ อินทร์เขียว / บัลลือ นาคประคอง (ไทย 2), ญี่ปุ่น 1, กาตาร์ 2 

ประเภททีมหญิง 
วรภัสสร รดารงค์ / ขนิษฐา หงษ์พักตร์ (ไทย 1) 
รำไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์ / ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี (ไทย 2) 
ยศภัทร ปาคำ / จันทิรา ขวานอก (ไทย 3)
กลุ่ม เอ. 
วรภัสสร รดารงค์ / ขนิษฐา หงษ์พักตร์ (ไทย 1) , คาซัคสถาน 1, สิงคโปร์ 1
กลุ่ม อี.
ยศภัทร ปาคำ / จันทิรา ขวานอก (ไทย 3), ญี่ปุ่น 2, อินโดนีเซีย
กลุ่ม เอฟ.
รำไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์ / ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี (ไทย 2), วานูอาตู, มาเลเซีย 1