โรงพยาบาลธนบุรี เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

          ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 ที่จัดในวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลธนบุรี เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ความสำเร็จนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ทั้งการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร