กรมพลศึกษา สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยเตรียมจัดกิจกรรมสงกรานต์ สืบสานนันทนาการผู้สูงอายุ 9 เม.ย.นี้

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า อธิบดีกรมพลศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดกิจกรรม สงกรานต์ สืบสานนันทนาการผู้สูงอายุ ในวันอังคารที่ 9 เม.ย.นี้ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 น. ด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่รับบิณฑบาต จำนวน 19 รูป ต่อด้วยเวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตข้าวสาร อาหารแห้ง จากนั้นเวลา 10.30 น. พิธีรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมพลศึกษาและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ตนจึงอยากเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานกันมากๆ ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงานของชาวไทยให้คงอยู่คู่กับลูกหลานไทยตลอดไป