สินค้าดีจากภาคใต้ฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงาได้แถลงข่าวเปิดงานมหกรรมสินค้าปักษ์ใต้ “Southern Expo 2019” ในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้กระจายสินค้าจากแหล่งผลิต ไปถึงผู้บริโภคในภูมิภาคอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน สามารถเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และบริการการท่องเที่ยว ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและก้าวสู่ระดับนานาชาติ ภายในงานท่านจะได้พบกับ สินค้าดีจากภาคใต้ฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย กิจกรรมการแสดงจากศิลปินดาราอย่างคับคั่ง ณ บริเวณลานกิจกรรม Grand Hall ชั้น G ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2562