กิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย เก็บขยะชายหาดบางแสน ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ณ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองเเสนสุข ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทพ.เปิดเผยถึงความเป็นมาของกิจกรรม ว่า "กทพ. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ในชื่อกิจกรรม "เปิดโลกทัศน์ ทางด่วนไทย" และในปี พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม"จิตอาสา ทางด่วนไทย" จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. โดยการทำกิจกรรมฯ ร่วมกัน ครั้งล่าสุดได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์เพื่อสร้างภูมิทัศน์อันสวยงามให้แก่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
          วันนี้ กทพ.จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ชายหาดบางแสน โดยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ทราบว่า ว่า หาดบางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่การดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายนของทุกปี เป็นช่วงที่ลมมรสุมจะเริ่มพัดเข้าชายฝั่งทะเลประเทศไทย ส่งผลให้น้ำทะลพัดพาขยะเข้ามาที่ชายหาดบางแสนเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดทำโครงการลด ละ เลิก การใช้พลาสติก เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะดังกล่าวอย่างจริงจัง
          กทพ. จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ในครั้งนี้ โดยนำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะบริเวณชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุขและร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน 
          นอกจากนี้ กทพ.ยังมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทยด้วย โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ในโรงเรียน 
ที่อยู่ใกล้แนวเขตทางพิเศษ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
          โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่างๆ และล่าสุด กทพ. ได้จัดโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว โดยนำผ้าห่มที่จัดทำและผ้าห่มที่ได้รับบริจาคจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของทุกด่านทุกสายทาง ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เป็นต้น