กรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 24 กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาแชมป์เก่าเหรียญรางวัลรวมจากครั้งที่แล้วป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ พร้อมส่งไม้ต่อให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 25

ปิดฉากลงแล้วสำหรับการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 62 ที่ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์

โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งนักกรีฑาผู้สูงอายุจากจังหวัดสงขลา แชมป์เก่าเหรียญรางวัลรวมจากการแข่งขันครั้งที่แล้วยังคงป้องกันแชมป์ได้อย่างเหนียวแน่น ได้รับเหรียญรวมทั้งหมด 60 ทอง 70 เงิน 54 ทองแดง รองลงมาเป็น เชียงใหม่ 41 ทอง 25 เงิน 22 ทองแดง อันดับ 3 นครศรีธรรมราช 29 ทอง 27 เงิน 32 ทองแดง ส่วนรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ นายสว่าง จันทร์พราหมณ์ จาก ชลบุรี และ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงตกเป็นของ นางวิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล จาก ลำปาง

ส่วนรางวัลที่น่าสนใจอื่นๆ มีดังนี้
รางวัลสุขภาพดีชีวิตมีสุขชาย : นายศักดิ์ เจียมศักดิ์ อายุ 92 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลสุขภาพดีชีวิตมีสุขหญิง : นางจันทิมา มูลจันทร์ อายุ 74 จังหวัด อุดรธานี
รางวัลผู้จัดการทีมกีฬาดีเด่น : ทีมจังหวัด สงขลา
รางวัลกองเชียร์สร้างสรรค์ดีเด่น : จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชมเชย : จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดสกลนคร
รางวัลกิจกรรมชุมชนดีเด่น : จังหวัดสกลนคร
รางวัลนักกีฬาต้นแบบ สสส. ชาย : นายเกษม วงศ์สมบูรณ์ อายุ 62 ปี จังหวัดสุรินทร์
รางวัลนักกีฬาต้นแบบ สสส. หญิง : นางอัมพร ญาณพัตร อายุ 59 ปี ทีมล้านนา
โล่รางวัลชมเชยคะแนนรวมประเภททีมอันดับ 1 : จังหวัดชลบุรี 16 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง
โล่รางวัลชมเชยคะแนนรวมประเภททีมอันดับ 2 : ทีมการบินไทย 16 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง
โล่รางวัลชมเชยคะแนนรวมประเภททีม อันดับ 3 : นครราชสีมา 14 เหรียญทอง 28 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง

ทั้งนี้หลังจากจบพิธีปิดการแข่งขัน จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งมอบธงในการแข่งขัน ครั้งที่ 25 ให้กับ จังหวัดสุพรรณบุรี รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ในเดือน มี.ค. 2563