การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ นักกรีฑาน้อยใหญ่ ทำลายสถิติได้หลายรายการ

สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย จัดการแข่งขัน"กรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานกีฬาในผู้สูงอายุไทยให้ทัดเทียมกับกีฬาผู้สูงอายุของนานาประเทศ ตลอดจนเพื่อยกระดับการจัดแข่งขันสู่ระดับสากล ซึ่งวันนี้ (8 มี.ค. 2562) เป็นการแข่งขันในวันแรก 

โดยในปีนี้มีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน 1,828 คน
- นักกีฬาไทย 1,576 คนจาก 56 ทีม
- นักกีฬาต่างชาติจำนวน 252 คนจาก 16 ประเทศ

จำแนกชาย-หญิง ตามกลุ่มอายุทุกช่วงอายุ 5 ปี ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รวม 14 กลุ่มอายุ ใช้กติกาของสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย โดยการรับรองของสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย (เอเอ็มเอ) และองค์กรโลก (ดับเบิลยูเอ็มเอ) ประกอบด้วยประเภทลู่ และ ลาน รวมทั้งสิ้น 884 เหรียญทอง นอกจากนี้ยังมีการจัดรายการพิเศษ แชมป์ออฟแชมป์ วิ่งผลัดครอบครัว วิ่งผลัดไม่เป็นทางการ และ เดินระยะ 3 กม. ด้วย

ซึ่งการชิงชัยในวันแรกของรายการกรีฑาประเภทลู่ และ ลาน มีการจดบันทึกสถิติใหม่หลายรายการดังนี้

วิ่ง400 เมตรหญิง รุ่นอายุ 65-69 ปี 
วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล 1:27.66 วินาที

วิ่ง 400 เมตรหญิง รุ่นอายุ 60-64 ปี
ประชุมพร ชัยสิทธิ์ 1:25.35 วินาที

ทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุ 40-44 ปี
สุรชัย แซ่ด่าน 12.53 เมตร

กระโดดไกลชาย รุ่นอายุ 85-89 ปี
จง ตรีโยธา 4.25 เมตร

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตรหญิงรุ่น อายุ 60-64 ปี
ทีม ชลบุรี 1:05.92 นาที

วิ่งผลัด 400 เมตรหญิง รุ่นอายุ 65-69 ปี
ทีม สงขลา 1:17.66 นาที 

เขย่งก้าวกระโดดหญิงรุ่นอายุ 45-49 ปี
ศุนิสา ดาราเรือง 9.94 เมตร

กระโดดไกลชายรุ่นอายุ 65-69 ปี
ไพบูลย์ มีทรัพย์ 4.77 เมตร

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตรหญิงรุ่นอายุ 75-79 ปี
ทีม อุตรดิตถ์ 1:49.65 นาที

วิ่งผลัด 4 x 100 หญิงรุ่นอายุ 80-84 ปี
ทีมเชียงใหม่ 2:37.82 นาที

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยสามารถติดตามผลการแข่งขันรายการนี้ได้ทางเว็บไซต์ SMMSPORT