ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุไม่เกิน18ปี "บีเอสยูคัพ" ครั้งที่ 1 มี21สถานศึกษาเข้าร่วมชิงชัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ "บีเอสยูคัพ" ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 21 ทีม ทั้งสถานศึกษาในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยจะเริ่มแข่งขันนักแรกในวันที่ 18 มีนาคม นี้ และรอบชิงชนะเลิศมีวันที่ 2 เมษายน 

โดยวัตุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้

1) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมฌโครงการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาด้านทักษะกีฬาฟุตบอลดียิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งสายจะพบกันหมด โดยทำการแข่งขันในวันที่ 18-21 มีนาคม และจะทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 2 เมษยน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการจับสลากแบ่งสายแต่ละกลุ่มมีดังนี้

กลุ่ม A
โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนสุทธิวราราม (สาทร)
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

กลุ่ม B
วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร

กลุ่ม C
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

กลุ่ม D
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
โรงเรียนแย้มวิทยาการ (ราชบุรี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ