เปิดตลาดนัดแห่งโอกาสด้าน "ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา" พร้อมช้อปปิ้งสินค้า SME และสินค้าเกษตรที่จำหน่ายในร้านเซเว่นฯ ราคาพิเศษ

ซีพี ออลล์ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" ตามปณิธานขององค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อนสังคมในงาน "วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL"

มอบโอกาสสำคัญด้าน "ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา" ร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น

- เปิดโอกาสให้ SME และเกษตรกรที่ต้องการขายสินค้า ผ่านร้านเซเว่นฯ / 24 Shopping

- นักเรียนที่สนใจมาขอทุนการศึกษาหรือสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ที่สนใจมาสมัครทำงานกับบริษัท

- ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการรับงาน ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านเซเว่นเอเลฟเว่น ฯลฯ

ได้มาพบประสนทนาหาข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดนตรง พร้อมรับฟังการสัมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด/SME การให้คำปรึกษาทางการเงิน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า

ซีพีออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคม ที่มีพันธกิจในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา และเพื่อส่งมอบโอกาสดีคืนสู่สังคมไทย ซีพี ออล์ จึงได้เตรียมจัดงาน 'วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL' ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

ด้าน นายบัญญติ คำนูณวัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่างถึงรายละเอียดในงานว่า

ในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการด้านโอกาสต่างๆ ที่จัดแสดงภายในซีพี ออลล์ พาวิเลี่ยน การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ SME กว่า 250 บูธ การนำสินค้า SME มาเสนอเพื่อจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯ และ 24 Shopping (SME Business Matching การจัดแสดงสินค้าและบริการขององค์กรภาครัฐและเอกชน การออกบูธของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ และบูธสโตร์ บิสิเนว พาร์ทเนอร์ เซเว่น อีเลฟเว่น การให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ และการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2561)

ผู้สนใจร่วมทำงานฟรีตลอดทั้ง 3 วัน 27-29 มีนาคม 62 ณ ศูนย์ราชการ ถ. แจ้งวัฒนะ

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สำนักบริหารการสื่อสารภาพลักษณ์และองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์
- โทร. 0 2071 7868 
- www.cpall.co.th
- ธนิกานต์ สงฤทธิ์ โทร. 089 770 0815

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- โทร 0 2354 3588
- www.incom.co.th
- อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร. 081 984 5500
- Email: usanee@incom.co.th