การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ชุมชนเกาะกลาง สุขุมวิท 48/1

          วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง2 กทพ. เป็นประธาน ในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร  กับทางพิเศษ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2562 ณ ชุมชนเกาะกลาง บริเวณสวน 80 พรรษา มหาราชินี 100 ปี กระทรวงคมนาคม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์
          ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง2 กทพ. กล่าวว่า "กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจาก เขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีดับเพลิงคลองเตย สถานีดับเพลิงพระโขนง และชุมชนเกาะกลางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาโดยตลอดเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ในครั้งนี้ กทพ. ได้มอบ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 3 เครื่อง ให้กับชุมชนเกาะกลางอีกด้วย
          ทั้งนี้ กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย   ในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี   และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” 
          คุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย เลขาชุมชนเกาะกลาง กล่าวว่า "การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี หลังจากได้ฝึกแล้ว ทำให้มีความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง และมีสติพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ขอขอบคุณกทพ.ที่มอบอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ให้กับชุมชนได้ใช้ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์จริง มีประชาชนมาใช้ออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวชุมชนและนอกชุมชนที่มาออกกำลังกาย ภายในสวนใต้เขตทางพิเศษบริเวณนี้ และทางชุมชนจะช่วยกันดูแลพื้นที่และเครื่องออกกำลังกายต่างๆไม่ให้ทรุดโทรมต่อไป" 
          คุณประยงค์ อินาขาม ชาวชุมชนเกาะกลาง กล่าวว่า "มาร่วมฝึกซ้อมทุกปี เนื่องจากอาศัยอยู่ในชุมชน ได้ความรู้ หลายอย่างจากการเข้าร่วมฝึกซ้อมป้องกันเเละระงับอัคคีภัย กับกทพ. ทั้งเรื่องวิธีการดับเพลิง,การโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ ได้เอาความรู้ไปแนะนำคนในชุมชนและที่ทำงานด้วยซึ่งอบรมทุกปีเหมือนกัน คิดว่าการอบรมของกทพ.มีประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมาก อยากให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ"