การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน มอบรางวัลเกียรติยศ"วันมวยไทย" ปี 2562 ภายใต้คอนเซ็ปต์ MuayThai Grow up ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม - ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น คว้านักมวยยอดเยี่ยม วันชัยน้อย สิงห์ปลาปากน้อย คว้านักมวยดาวรุ่งดีเด่น กุหลาบดำ-เมืองไทย คว้าดุเดือด

เนื่องจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปีกำหนดให้เป็น วันมวยไทย เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยพระองค์ทรงปรีชา ด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนจึงกำหนดให้มีวันมวยไทยเกิดขึ้น เพื่อยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านกีฬามวยไทย และถือเป็นวันเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ

ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น.วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ได้จัดงาน "เชิดชูเกียรติ วันมวยไทย ครั้งที่ 7" ภายใต้คอนเซ็ปต์  MuayThai Grow up เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย ปลุกศักยภาพต้นกล้าเยาวชนไทย พัฒนาอย่างยั่งยืน สู่พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาระดับสากล รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้ากับยุคสมัยและวิถีประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกีฬา ความบันเทิง ศิลปะ และแนวคิดในการดำรงชีวิตกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่ง่ใหญ่  เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นรุ่นอดีตหรือปัจจุบัน ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างความประทับใจให้กับคนในวงการมวย ที่ได้ร่วมกันต่อสู้รักษาศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยๆ รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย รวม 8 ประเภท จำนวน 26 รางวัล

มี นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย  ดร.ก้องศักด ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) , คณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมทั้งตัวแทนจากบุคคลใน Hall of Frame และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลงาน เชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 7 แบ่งเป็น  8 ประเภทรางวัล จำนวน 26  รางวัล ประกอบด้วย

ประเภทที่ 1 รางวัลนักมวยดีเด่น  
    1.1 นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย)   
นายณรงค์ศักดิ์แก้วมาลา (ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม)

    1.2 นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง)
นางสาวศศิธร สายสิญจน์ (แก่นแก้ว ต.บึงน้ำรักษ์)

    1.3 นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย) 
สิบตำรวจตรีวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก(ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น)

    1.4 นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (หญิง) -
    1.5 นักมวยไทยสมัครเล่น (ชาย)
นายคมสัน ทันตะขบ(ยอดวิชา เข้มมวยไทยยิม)

    1.6 นักมวยไทยสมัครเล่น (หญิง)
นางสาวสุภิสรา คนหลัก (โลมา ลูกบุญมี)

    1.7 นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (ชาย)
นายอธิชัย เพิ่มทรัพย์

    1.8 นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (หญิง)
นางสาวพัณพัชรา สมนึก

    1.9 นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (ชาย)
นายวันชัย อรรคนิตย์(วันชัยน้อย สิงห์ปลาปากน้อย)

    1.10 คู่มวยดุเดือดดีเด่น 
นายสมบูรณ์ มีสิทธิ์ดี( กุหลาบดา สจ.เปี๊ยกอุทัย) พบกับ นายธนูศิลป์ เจริญดี(เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม )

 
ประเภทที่ 2 รางวัลบุคลากรกีฬามวยดีเด่น
     2.1 หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น
นายสมชาย เทศรุ่งเรือง(ค่ายมวย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม)

     2.2 ผู้ฝึกสอนดีเด่น
นายโชคชัย พิสิฐวุฒินันท์

     2.3 ผู้ตัดสินดีเด่น
สิบตำรวจโทวัชรินทร์ รัชนิพนธ์

     2.4 ผู้จัดการนักมวยดีเด่น
นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์(ค่ายนครหลวงโปรโมชั่น)

     2.5 ผู้จัดการรายการแข่งขันมวยดีเด่น
นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงษ์

     2.6 นายสนามมวยดีเด่น
นายธีระยุทธ หอประเสริฐกิจ(สนามมวยเวทีมวยสยาม)

ประเภทที่ 3 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
นายเดชา คูรัตนเวช

ประเภทที่ 4 รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น
พลเอก วันชัย นิลเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย ยมดิษฐ์

ประเภทที่ 5 รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น
    5.1 สาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย
นายเจริญ ชูมณี  (เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง)

    5.2 สาขาผู้ทรงคุณูปการต่อวงการกีฬามวย
พลตรี อำนาจ การงาน

ประเภทที่ 6 รางวัลผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย
    6.1 หน่วยงานภาคเอกชน
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
บริษัท ท็อป คิงส์ บ็อกซ์ซิ่ง จากัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

   6.2 องค์กรภาครัฐ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน

ประเภทที่ 7 รางวัลผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น
นายสุชาติ ยอดคีรีเผ่าไพร

ประเภทที่ 8 รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น
นายอภิลักษณ์ ไผ่ล้อม(ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

ตะวันฉาย เปิดเผยว่า "รู้สึกดีใจและไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ขนาดนี้ ปกติฝันว่าชกมวยไทยได้รางวัลค่าตัว 50,000ก็พอใจแล้วสำหรับรางวัลที่ได้รับก็ขอมอบให้กับลูกพี่ หัวหน้าค่ายพี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม และอยากฝากถึงเด็กเยาวชนที่สนใจกีฬามวยหรือกีฬาชนิดอื่นๆขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีระเบียบวินัยก็จะทำให้สำเร็จ"