กทพ.แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน

          วันนี้ (11 มกราคม 2562) ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนวัดสารอด ซอยสุขสวัสดิ์ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายบุญเลิศ โอ่งเคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารอด โดย กทพ. ได้มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทาง
ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมพลานามัย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียน รวมมูลค่า 350,000 บาท 
          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่าง กทพ.กับชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพอีกด้วย