พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กมาร่วมกิจกรรมนับพันคน บริษัทKing power แจกลูกบอล 3000 ลูก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษาได้เปิดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ. ลานอเนกประสงค์ อาคารกีฬานิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ มีแจกของรางวัลกว่า 6000 ชิ้นท่ามกลางเด็กเยาวชนผู้ปกครองจำนวนมากกว่า 1500 คน ในงานมีบู๊ทกิจกรรมจากกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเครือข่ายภาคีมีการแสดงบนเวที จัดซุ้มอาหารและแจกฟุตบอล 3000 ลูก จากบริษัทคิงเพาเวอร์.

ดร.ปัญญากล่าวว่า งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปี ปีนี้ส่งเสริมให้เรื่องการพัฒนาให้เด็กรักสุขภาพ รักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทำกิจกรรมนันทนาการและสร้างแรงบันดาลใจในการแสดงความสามารถให้เด็กได้แสดงออก มีการมอบรางวัลให้เด็กที่เข้าร่วมงานและกรมพลศึกษาให้ความรู้การเล่นกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในพัฒนาในอนาคตเพื่อตอบสนองนโยบายวันเด็ก เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ