สรุปผลการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561 วันที่ 10 ม.ค. 2562

 

การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 10 มกราคม 2562 รอบแบ่งกลุ่ม ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ประเภททีมชาย 
สาย ข.

โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ (น้ำเงิน) ชนะ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร (เหลือง)  2-1 เซต 24-25, 25-21, 15-13
โรงเรียนบ้านลำภูรา จังหวัดตรัง ชนะ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครสวรรค์ 2-0 เซต 25-23, 26-24
โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ จังหวัดสตูล ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย 2-0 เซต 25-5, 25-17 

สาย ก. 
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ชนะ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช 2-0 เซต 25-17, 25-15 
โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี ชนะ ร.ร.บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา จ.หนองบัวลาภู 2-0 เซต 25-11, 25-14

ประเภททีมหญิง
สาย ก.
 
โรงเรียนวัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม ชนะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 2-0 เซต 25-14,25-16
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต ชนะ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย 2-0 เซต 25-11, 25-13

สาย ข.
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา ชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2-0 เซต 28-26, 25-13
โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนวัดทับไทร จังหวัดจันทบุรี 2-0 เซต 25-9, 25-8
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ชนะ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จังหวัดขอนแก่น 2-0 เซต 25-19, 25-14
 

โปรแกรมการแข่งขัน 

วันที่ 11 มกราคม 2562 
ประเภททีมชาย 
สาย ข. 

08.00 น. โรงเรียนบ้านลำภูรา จังหวัดตรัง พบ  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ จังหวัดสุรินทร์ 
09.00 น. โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ จังหวัดสตูล พบ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร
สาย ก.
10.00 น. โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 
11.00 น. โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบ โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี 
12.00 น. โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช พบ  ร.ร.บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา จ.หนองบัวลาภู 
 
ประเภททีมหญิง
สาย ข. 

13.00 น. โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ พบ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 
14.00 น. โรงเรียนวัดทับไทร จังหวัดจันทบุรี พบ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา 
สาย ก.
15.00 น. โรงเรียนวัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม พบ โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16.00 น. โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย
17.00 น. โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) จังหวัดภูเก็ต 
 
อนึ่งติดตามชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ ทางช่อง SMMTV ในวันที่ 16 มกราคม เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป