สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เผยรายชื่อ 27 ผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าของไทย เชิ้ตดำบอลใหญ่มี 6 คน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ได้มีการประกาศรายชื่อ ผู้ตัดสินระดับระดับนานาชาติ ประจำปี 2019 ซึ่งผู้ตัดสินที่มีชื่อสามารถทำหน้าที่ลงตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ ทั้ง ฟุตบอล,ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด ในระดับภูมิภาค ระดับเยาวชน และ ทีมชุดใหญ่ และ ฟุตบอลอุ่นเครื่อง ตามโปรแกรม FIFA Day โดยมีชื่อดังนี้

รายชื่อผู้ตัดสิน FIFA(ชาย)
 
1. นายศิวกร ภูอุดม
2. นายมงคลชัย เพชรศรี
3. นายชัยฤกษ์ งามสม
4. นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน
5. นายสงกรานต์  บุญมีเกียรติ 
6. นายต่อพงษ์ สมสิงห์

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสิน  FIFA (ชาย)
 
1. นายราวุฒิ นาคฤทธิ์
2. นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข
3. นายภัทรพงษ์ กิจสถิตย์
4. นายธเนศ ชูชื่น
5. นายอภิชิต โนพวน
6. นายคมสันต์ คำแผ่น
7. นายราเชนทร์ ศรีชัย
8. นายโชติระวีย์ ทองดวง

รายชื่อผู้ตัดสิน FIFA (หญิง)
 
1. นางสาวพรรษา ชัยสนิท
2. นางสาวสุนิตา ทองถวิล
3. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนเพชร

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสิน FIFA (หญิง) 

1. นางสาวสุภาวรรณ หินทอง
2. นางสาวอริษา จันทร์โสม
3. นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด
 
รายชื่อผู้ตัดสินฟุตซอล FIFA (ผู้ตัดสินหญิงสามารถตัดสินฟุตซอลชายได้)

1. นายยุทธกร ไม้เกตุ
2. นายพรณรงค์ ไกรรอด
3. นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์
4. นายชลกาญจน์ เหลือสะอาด
5. นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา

รายชื่อผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาด FIFA 

1. นายสุวัตน์ วงศ์สุวรรณ
2. นายศุภฤทธิ์ อุดมา

พัณณิภา คำนึง ผู้หน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวว่า "ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ตัดสินทุกคนที่ผ่านการรับรองจากฟีฟ่า ซึ่งปีหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินจะพัฒนาผู้ตัดสินให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป ตามนโยบายของท่านนายกสมาคมฯ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในวงการกีฬาฟุตบอลให้ก้าวไปทำงานในระดับที่สูงขึ้นทุกปี"

"ส่วนคนที่ทำดีอยู่แล้วก็ต้องรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป ส่วนคนที่ไม่ได้รับรองในปีนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเอง หมั่นเรียนรู้ เพื่อได้รับการรับรองในปีหน้า"