นักศึกษาจาก ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเลือกคว้ารางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ไปครอง

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ "เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม" ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ และมีแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

โดยทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 7 มหาวิทยาลัย 8 เว็บไซต์ สำหรับรายชื่อผลการตัดสินประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ "เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม" ระดับอุดมศึกษา ประจำปี  2561 มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (www.SunandhaNews.com)

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (www.genzee.co) และ มหาวิทยาลัยบูรพา (www.coconews.in.th)

สำหรับการตัดสิน "เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม" ระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, นายก้าวโรจน์ สุตาภัคดี, อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ, นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล และ นายระวี ตะวันธรงค์