วอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ." รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ประจำปี 2561 เกมนัดที่ 3 ติดตามผลการแข่งขันได้ที่นี่

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน "กฟภ." (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นการแข่งขันในวันที่าม นัดสุดท้ายของรอบแรก มีผลการแข่งขันดังนี้

ประเภททีมหญิง
สาย เอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี 3-0 เซต 25-18, 25-20, 25-18
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนสตรีสิริเกษ จ.ศรีสะเกษ 3-0 เซต 25-11, 25-15, 25-16

สาย บี
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชนะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 3-0 เซต 25-15, 25-17, 25-21
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร 3-0 เซต 25-22, 26-24, 25-16

สาย ซี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 3-2 เซต 25-22, 15-25, 25-27, 25-16, 15-11
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 3-0 เซต 25-12, 25-10, 25-17

กลุ่ม ดี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพพรณบุรี ชนะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 3-1 เซต 25-23, 25-17, 20-25, 25-23
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ชนะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น 3-0 เซต 25-18, 25-16, 25-17

ประเภททีมชาย
สาย เอ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 3-1 เซต 25-17, 25-21, 24-26, 25-14
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาคม จ.ลำปาง 3-0 เซต 27-25, 25-19, 25-16

สาย บี
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี 3-0 เซต 25-22, 25-20, 26-24
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ 3-0 เซต 25-11, 25-17, 25-17

สาย ซี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ชนะ โรงเรียนท่าชัยวิทยา จ.สุโขทัย 3-0 เซต 25-21, 25-13, 25-11
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ 3-2 เซต 25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-4

สาย ดี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี 3-0 เซต 25-16, 25-11, 25-21
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา 3-0 เซต 25-16, 25-15, 25-21

ตารางคะแนน
ประเภททีมหญิง
สาย เอ

1. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี ชนะ 3 แพ้ 0
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ชนะ 2 แพ้ 1
3. โรงเรียนสตรีสิริเกษ จ.ศรีสะเกษ ชนะ 1 แพ้ 2
4. โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี ชนะ 0 แพ้ 3

สาย บี
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ชนะ 3 แพ้ 0
2. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชนะ 2 แพ้ 1
3. โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ชนะ 1 แพ้ 2
4. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ชนะ 0 แพ้ 3

สาย ซี
1. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ 3 แพ้ 0
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ ชนะ 2 แพ้ 1
3. โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ชนะ 1 แพ้ 2
4. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ชนะ 0 แพ้ 3

กลุ่ม ดี
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ชนะ 3 แพ้ 0
2. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ชนะ 2 แพ้ 1
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพพรณบุรี ชนะ 1 แพ้ 2
4. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง ชนะ 0 แพ้ 3

ประเภททีมชาย
สาย เอ

1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ 3 แพ้ 0
2.โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น ชนะ 2 แพ้ 1
3. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ชนะ 1 แพ้ 2
4. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ชนะ 0 แพ้ 3

สาย บี
1. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ 2 แพ้ 1 (จับสลากเข้ารอบเป็นที่ 1)
2. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี ชนะ 2 แพ้ 1 (จับสลากเข้ารอบเป็นที่ 2)
3. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี ชนะ 2 แพ้ 1
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ ชนะ 0 แพ้ 3

สาย ซี
1. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ชนะ 3 แพ้ 0
2. โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ 2 แพ้ 1
3. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ ชนะ 1 แพ้ 2
4. โรงเรียนท่าชัยวิทยา จ.สุโขทัย ชนะ 0 แพ้ 3

สาย ดี
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ชนะ 3 แพ้ 0
2. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ 2 แพ้ 1
3. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ 1 แพ้ 2
4. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ชนะ 1 แพ้ 2

แบ่งกลุ่มรอบ 2
ประเภททีมหญิง
สาย อี

1. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
3. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่

สาย เอฟ
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
4. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

ประเภททีมชาย
สาย อี

1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
2. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น
3. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
4. โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

สาย เอฟ
1. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
2. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
4. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก