“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับนานาชาติขั้นสูง ประจำปี 2561 ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา

พล.ต.อินทรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการอบรมครั้งนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 18 ต.ค.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬายกน้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และก้าวหน้าขึ้น เพื่อที่จะนำไปพัฒนาและปรับใช้กับนักกีฬาในสังกัดที่รับผิดชอบต่อไป สมาคมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ฝึกสอนที่มีผลงาน มีความตัั้งใจจริง และผ่านการอบรมในระดับพื้นฐานมาแล้ว จากสโมสรและสถาบันการศึกษา มาเป็นผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 57 คน เป็นชาวไทย 37 คน ชาวต่างชาติ 20 คน การอบรมในครั้งนี้ สมาคมได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้การสนับสนุนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็นวิทยากร และต้องขอขอบคุณ สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้ต่อยอดความรู้ นำไปใช้ในอนาคตต่อไป