ม.ศรีปทุม เปิดตัวนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกกีฬาปัญญาชน

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม เปิดประชุม “เชิงวิชาการ-ปฐมนิเทศ” นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือก-เดือนพ.ย.2561 และในรอบมหกรรม-เดือน ม.ค. 2562) ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ประธานในพิธีได้กล่าวถึงการเป็นนักกีฬาที่ดีต้องรู้จัก 3 หน้าที่ของตนเองให้ดี หน้าที่ที่ 1 คือ เป็นนักกีฬาต้องรู้จักหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกซ้อม ตรงต่อเวลา หน้าที่ที่ 2 คือ การศึกษา ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้กับการศึกษา ใช่ว่าการเป็นนักกีฬาทุนแล้วจะมีอภิสิทธิ์ไม่เรียนไม่ได้ และหน้าที่สุดคือ การมีน้ำใจของการเป็นนักกีฬาทั้งในและนอกสนาม ต้องรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย ใช่ว่าจะมุ่งแต่ผลการแข่งขันที่จะเอาแต่ชนะอย่างเดียวไม่ได้ เราจะต้องเคารพเพื่อนนักกีฬาด้วยกัน

ด้าน อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา กล่าวถึง การปฏิบัติตัวของการเป็นนักกีฬาที่ดี จะต้องรู้จักหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ให้ดี ที่สำคัญคือ การที่ได้เป็นนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย นั่นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสถาบัน เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นนักศึกษาทุน สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำไม่ได้ก็จะเสื่อมเสียมายังสถาบันการศึกษาได้และเสื่อมเสียมายังตนเองและครอบครัว สุดท้ายอนาคตทางการศึกษาก็จะหมดลงไปด้วย เพราะปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา และการเป็นนักกีฬาที่ดีได้ การเป็นนักกีฬาที่ดีนั้น ถ้าคิดที่จะบิน ก็อย่าลืมดินที่เคยเดิน