สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันปัญจกีฬาประเภท วิ่ง ยิงปืน เลเซอร์ รัน ประจำปี 2018 เฟ้นหานักกีฬาระดับเยาวชนติดทีมชาติไทยต่อยอดสู่การแข่งขัน โอลิมปิก

เมื่อวานที่ผ่านมา ณ หาดน้ำใส  ภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 
กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันปัญจกีฬา ประเภท วิ่ง ยิงปืน เลเซอร์ รัน ประจำปี 2561 
โดยมี พลเรือเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นประธานพร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา และได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยงเลขาธิการสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้


สำหรับผลการแข่งขัน Laser Run ชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 9 ปี ชาย
เหรียญทอง เด็กชายพชร  เหลืองสุรรังษี

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 11 ปี ชาย
เหรียญทอง เด็กชายจิรายุทธ  ศรีวงศ์
เหรียญเงิน เด็กชายปุณญพัฒน์ บุญทศ
เหรียญทองแดง เด็กชายเตชินท์  ปิ่นทอง

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 13 ปี หญิง
เหรียญทอง เด็กหญิงณัฐปภัสร์  สังข์งิ้ว

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 13 ปี ชาย
เหรียญทอง เด็กชายวิชญ์พล ลูกจันทร์
เหรียญเงิน เด็กชายธีรเมธ  ต้อนรับ
เหรียญทองแดง เด็กชายชนันนัทธ์ อินโพธิ์กลาง

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 15 ปี หญิง
เหรียญทอง เด็กหญิงภาพิมล  อิ่มเอิบ
เหรียญเงิน เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมบุตร
เหรียญทองแดง เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีจำรัส
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 15 ปี ชาย
เหรียญทอง เด็กชายนิติภูมิ  ลุ่มร้อย
เหรียญเงิน เด็กชายปัฐน์ เกิดจันทร์ตรง
เหรียญทองแดง เด็กชายธนวัฒน์ เผ่าสุกัลป์
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 17 ปี หญิง
เหรียญทอง นางสาวแพรวา  เกิดจันทร์ตรง
เหรียญเงิน นางสาวเปรมวดี  โสอิติกุล
เหรียญทองแดง นางสาวปณาลี  ปาลศรี
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 17 ปี ชาย
เหรียญทอง นายธนานันต์  สุนทรา
เหรียญเงิน นายชิตตะวัน  ทิมทอง
เหรียญทองแดง นายยธันธกานต์  บำเพ็ญบุณย์


เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 19 ปี หญิง
เหรียญทอง นางสาวเชิญขวัญ  เชิญมาลา
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 19 ปี ชาย 
เหรียญทอง นายรัชภูมิ  อินฟากท่า
เหรียญเงิน นายจีระพงษ์  ตันฮวย


 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 20-29 ปี หญิง
เหรียญทอง นางสาวสัณฤทัย  อรัญศิริ
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 20-29 ปี ชาย
เหรียญทอง จ่าเอกชาญวิทย์  ปุเลทะตัง
เหรียญเงิน จ่าโทณัฐพล  เกษรพรม
เหรียญทองแดง จ่าเอกณรงค์เดช ทาพารักษ์
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 30-39 ปี หญิง 
เหรียญทอง นางสินทรา  กองไชย
เหรียญเงิน นางสาวจินดารัตน์  รุ่งรัตน์โยธิน
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 30-39 ปี ชาย 
เหรียญทอง พันจ่าโทบัลลังค์  ขันทะพล
เหรียญเงิน พันจ่าโทจิระศักดิ์  วิถีธรรม
เหรียญทองแดง พันจ่าตรีอธิวัฒน์ ประจุดธศรี
 

เกณฑ์อายุ ต่ำกว่า 40-49 ปี ชาย 
เหรียญทอง พันจ่าเอกชาญณรงค์  พานแก้ว
เหรียญเงิน พันจ่าเอกภคพล  สุมาไทย
เหรียญทองแดง เรือตรีเทิดศักดิ์  ทบวงศรี

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Run With Hero ระยะทาง 14.5 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่ง Run With Hero ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร การแข่งขันว่ายน้ำ Swimathon ระยะทาง 6 กิโลเมตร  การแข่งขันว่ายน้ำ Aquathlon ระยะทาง 2 กิโลเมตร วิ่ง 12 กิโลเมตร การแข่งขันว่ายน้ำ Swimathon ระยะทาง 4 กิโลเมตร  การแข่งขันว่ายน้ำ Swimathon ระยะทาง 2 กิโลเมตร