ฝ่ายจัดฟุตซอลลีก ลงดาบหนักใส่ แบงค็อก บีทีเอส แบน “โค้ชเตี้ย” สุชิน เอี่ยมฉลาด เพิ่มอีก 2 นัด กระทบลุ้นแชมป์ฟุตซอลลีก 2018 ชวดคุมทัพดวล พีทีที บลูเวฟ กับ การท่าเรือ ด้าน นาวิน ขว้างขวดน้ำลงพื้นโดนแบน 1 นัด พร้อมสั่งแบน นายวสันต์ มีวงษ์ ผจก.ทีม บุกห้องผู้ตัดสิน ปรับ 3 กระทงรวมเกินครึ่งแสน

คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทกีฬาฟุต ซอล แจ้งบทลงโทษประจำศึก “เอไอเอส ฟุตซอลไทยลีก 2018” นัดที่ 15 คู่ระหว่าง แบงค็อก บีทีเอส เอฟซี เปิดบ้านพ่าย แคท เอฟซี 2-3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2561 หลังพิจารณาจากภาพถ่ายประกอบกับรายงานของคณะผู้ตัดสิน สั่งลงโทษสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี 3 กรณี ทั้งปรับและแบน เป็นเงินรวม 63,000 บาท 

ซึ่งปัจจุบัน สโมสรแบงค็อก บีทีเอส รั้งอยู่อับดับที่  3 มี 34 คะแนน ตามหลัง “จ่าฝูง” พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี 6 คะแนน ตามอันดับสอง การท่าเรือ เอเอสเอ็ม อยู่ 3 คะแนน และจะมีโปรแกรมบุกไปเยือน พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี ในวันที่ 15 ก.ย.นี้ และจะกลับมาเล่นในถิ่นพบกับ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม ในวันที่ 22 ก.ย.นี้ 

โดยเกมดังกล่าว ผู้ควบคุมการแข่งขันได้เขียนรายงานแจ้งมายัง คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทกีฬาฟุตซอล ทั้งสิ้น 3 เหตุการณ์ด้วยกันประกอบด้วย

กรณีที่ 1 นายสุชิน เอี่ยมฉลาด ผู้ฝึกสอนทีมแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามทำหน้าที่ใน สนามแข่งขันเป็นนัดที่ 2 ได้ฝ่าฝืนคำสั่งลงโทษดังกล่าว โดยทำหน้าที่ฝึกสอนนักกีฬาหลายคร้ัง ผู้ควบคุมการแข่งขันได้มีการว่ากล่าว ตักเตือนและแจ้งเจ้าหน้าที่ LOC ให้ช่วยปราม แต่ก็ยังฝ่าฝืนกระทำความผิดโดยตลอด ปรากฏตามรูปถ่ายและรายงานของผู้ควบคุมการ แข่งขัน

- ผลของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทกีฬาฟุตซอล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายสุชิน เอี่ยม ฉลาด ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่ครอบคลุมถึง ตามหมวด 2 ข้อ 2.4 กำหนดให้สามารถนาระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบังคับ ใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 ในหมวด 2 ข้อ 2.14 กำหนดไว้กรณีเจ้าหน้าที่ถูกพักการทาหน้าที่ หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีทีม ยังมิได้รับโทษครบตามที่กำหนด จะต้องถูกลงโทษพักการแข่งขันเพิ่มอีก 1 นัด และ ปรับเงิน 20,000 บาท จึงเห็นควรลงโทษนายสุชิน เอี่ยมฉลาด ห้ามทำหน้าที่ในการแข่งขัน 2 นัดและปรับเงินจานวน 20,000 บาท

กรณีที่ 2 นายวสันต์ มีวงษ์ ผู้จัดการทีมแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ภายหลังจากหมดเวลาการแข่งขัน นายวสันต์ มีวงษ์ และทีมงานได้เข้ามาขวางคณะผู้ตัดสินไม่ให้เข้าห้องพัก สอบถามการทำหน้าที่ในนัดดังกล่าว และได้ตามเข้าไปสอบถามในห้องพักของผู้ตัดสินอีก ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

- ผลของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทกีฬาฟุตซอล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนายวสันต์ มีวงษ์ อยู่ในระหว่างถูกลงโทษห้ามทำหน้าที่ในสนามแข่งขันเป็นนัดท่ี 2 แต่ได้ฝ่าฝืนคาส่ังลงโทษดังกล่าว โดยการเข้าไปขวางคณะผู้ตดั สินไม่ให้เข้าห้องพัก และได้เดินตามคณะ ผู้ตัดสินเข้าไปในห้องพัก เพื่อทำการสอบถามการทำหน้าที่ในนัดดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาท และข้อประท้วง ของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่ครอบคลุมถึง ตามหมวด 2 ข้อ 2.4 กำหนดให้สามารถนาระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ของ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (คร้ังที่ 3) พ.ศ. 2561 ในหมวด 2 ข้อ 2.14 กำหนดไว้กรณีเจ้าหน้าที่ถูกพักการทาหน้าที่ หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ทีม ยังมิได้รับโทษครบตามที่กำหนด จะต้องถูกลงโทษพักการ ทำหน้าที่เพิ่มอีก1นัดคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจึงเห็นควรลงโทษ นายวสันต์ มีวงษ์ ผู้จัดการทีมแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ห้ามลงทำหน้าที่ครั้งต่อไป 2 นัดและปรับเงินจำนวน 20,000 บาท

- และกรณีของนายวสันต์ มีวงษ์ ได้เข้าไปในห้องพักคณะผู้ตัดสิน ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่ครอบคลุมถึง ตามหมวด 2 ข้อ 2.4 กำหนดให้สามารถนาระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบังคับ ใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 3.18 ห้ามบุคคลใด ในสโมสรใด ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องพักของเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน หรือห้องพักทีมคู่แข่ง โดยไม่มีเหตุอันควร ท้ังก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท จึงเห็นควรลงโทษสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ปรับเงินจานวน 10,000 บาท 

- และกรณีที่นายวสันต์ มีวงษ์ เข้าไปในห้องพักคณะผู้ ตัดสิน ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยละเลยปล่อยให้บุคคลอื่นเข้าไปในห้องพักคณะผู้ตัดสิน ตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่ครอบคลุมถึง ตามหมวด 2 ข้อ 2.4 กาหนดให้สามารถนำระเบียบว่าด้วยการ ลงโทษ วินัย มารยาท ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการ ลงโทษ วินัยมารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 5.3.18 (6) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบกพร่องปล่อยให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในห้องพักของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หรือห้องพักของทีมคู่แข่งขัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการแข่งขัน คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท จึงเห็นควรลงโทษสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ปรับเงินจานวน 10,000 บาท รวมเฉพาะโทษค่าปรับกรณีที่ 2 เป็นเงิน 40,000 บาท

กรณีที่ 3 ในระหว่างการแข่งขันนาทีที่ 39 นายนาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์ ผู้เล่นหมายเลข 8 ทีมแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ได้แสดงความไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินที่เป่าฟาล์วรวมเป็นครั้งที่ 6 ของทีมแบงค็อก บีทีเอส ด้วยการขว้างขวดน้ำลงบนพื้นสนาม บริเวณซุ้มม้านั่งสำรองของตัวเอง

- ผลของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทกีฬาฟุตซอล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายนาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์ เข้าลักษณะเป็นความผิดตามหมวด 3 ข้อ 3.2 แสดงกิริยาไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขัน เห็นควรลงโทษห้ามลงแข่งขัน 1 นัด และปรับเงินจานวน 3,000 บาท

รวมโทษค่าปรับทั้งหมดเป็นเงิน 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้ชำระเงินค่าปรับทั้งหมดข้างต้น ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยหากท่านไม่เห็นด้วยกับคาตัดสิน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณา